Terugblik en vooruitblik

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) begon in 2015 met de ontwikkeling van toezicht op zorgnetwerken. Met dit magazine willen we u op een toegankelijke manier een terugblik en vooruitblik bieden op dit toezicht. Hopelijk kunnen de verhalen en ervaringen van de mensen die in dit magazine aan het woord komen anderen inspireren in hun werk voor kwetsbare cliënten. Het toezicht op zorgnetwerken is en blijft voor IGJ een speerpunt de komende jaren.

Steeds vaker krijgen mensen zorg thuis. Maar dat vraagt het nodige. Zowel in de toepassing van allerlei innovatieve technieken. Denk aan e-health, denk aan de robotisering. Maar ook van zorgverleners. Op welke wijze werk je samen? Hoe zorg je dat je echt vanuit het patiëntenverhaal de zorg verleent? Hoe zorg je dat iedereen aangesloten is? En wat vraagt dat van governance en leiderschap? Hoe kun je het écht inbedden in je regio zodat de patiënt echt leidend is in de zorgverlening? Boeiend, enerverend, en niet makkelijk.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is de afgelopen jaren actief bezig om naar die zorgnetwerken te kijken. Op welke manier kunnen wij stimuleren en motiveren wat zinnig is om bij te dragen aan die goede patiëntenzorg? Wat wij ervaren is dat er ongelofelijk veel mogelijk is. Dat er veel energie is. Dat vele zorgverleners creatieve ideeën met elkaar in een regio hebben gerealiseerd.

Dit magazine gaat daarover. Dat wat een inspectie heeft gedaan. De beelden die we hebben. De gesprekken met zorgverleners en wat voor hen belangrijk is. En wat belangrijk is voor de burger die patiënt wordt. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zal ook de komende jaren hier aandacht voor houden. Juist omdat we denken dat als wij, samen met u, kijken naar wat de ontwikkelingen zijn en wat mogelijk is om goede zorg te blijven bieden langdurig thuis. Ik denk dat we dan iets ontzettends waardevols doen voor nu en de komende jaren.