De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kijkt in haar toezicht naar diverse kwetsbare cliëntgroepen. Daarnaast richten we ons toezicht ook op regionaal en landelijk niveau op de samenwerking tussen partijen. Ook internationaal zijn we actief in een werkgroep ‘integrated care’. In deze rubriek vindt u een overzicht van de verschillende onderwerpen en doelgroepen binnen ons toezicht op zorgnetwerken.

Zorgnetwerken zijn bij uitstek van belang voor thuiswonende mensen met meervoudige zorgbehoeften. Dat zijn bijvoorbeeld kwetsbare ouderen of mensen met chronisch psychische aandoeningen. Maar ook zieke kinderen die in hun eigen omgeving specialistische zorg krijgen.

Thuiswonende kwetsbare ouderen

Illustratie: zorgnetwerk rond thuiswonende ouderen

Kinderen die specialistische verpleging of zorg thuis, in hun eigen omgeving krijgen

Illustratie: Zorgnetwerk rond kinderen die specialistische verpleging of zorg thuis, in hun eigen omgeving krijgen

Lees verder op igj.nl over het toezicht op medisch specialistische zorg thuis aan kinderen

Toetsingskader

Binnenkort publiceert IGJ een rapport en een factsheet over het onderzoek naar zorgnetwerken rond kinderen die specialistische verpleging of zorg thuis, in hun eigen omgeving krijgen. Houd onze website in de gaten:
Toezicht op medisch specialistische zorg thuis aan kinderen

Mensen met chronisch psychische aandoeningen die thuis wonen

Illustratie: zorgnetwerk rond mensen met chronisch psychische aandoeningen die thuis wonen

Toezicht Infectiepreventie en Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie

Bacteriën die niet of nauwelijks meer reageren op de meest gebruikte antibiotica noemen we Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO). BRMO zijn reden tot grote zorg. Resistente bacteriën verspreiden zich vooral regionaal, via patiënten, naar andere zorginstellingen.

Begin 2017 zijn er 10 regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie (ABR) opgericht. Het doel van de zorgnetwerken ABR is om antibioticaresistentie te voorkomen door goed antibioticagebruik. En om verspreiding van resistente bacteriën zoveel als mogelijk tegen te gaan. IGJ houdt hier toezicht op vanuit het project TIRZA: Toezicht Infectiepreventie en Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie.

Illustratie: zorgnetwerk van personen met een BRMO

Internationaal

Ook op internationaal gebied is IGJ actief op het gebied van toezicht op zorgnetwerken, ofwel ’integrated care’. We zijn lid van de International Foundation for Integrated Care (IFIC). Dit is een non-profit internationaal netwerk. Het doel van IFIC is om in netwerkverband tussen verschillende landen de wetenschap, kennis en toepassing van integrale zorg verder te kunnen brengen. IFIC doet dit door ideeën te ontwikkelen en uit te wisselen tussen academici, onderzoekers, managers, clinici, beleidsmakers en zorgverleners uit verschillende delen van de wereld.

Binnen IFIC hebben de Engelse Inspectie (de Care Quality Commision) en IGJ een werkgroep opgericht voor toezichthouders. Deze werkgroep (Special Interest Group) ‘Regulating and inspecting Integrated Care’ wil een platform bieden waarop inspecties kennis en ervaringen kunnen uitwisselen over het toezicht op Integrated Care.

Lees meer op igj.nl over het toezicht op zorgnetwerken

Lees ook het blogbericht over zorgnetwerken van Ronnie van Diemen- Steenvoorde: Over eerlijke makelaars en een klein beetje opgeven: leiderschap en governance in zorgnetwerken.