Ademhaling is noodzakelijk voor het leven, het is een zogenoemde vitale functie. Dat maakt dat aandoeningen van de longen een grote impact hebben op de kwaliteit van het leven. Infecties van de longen zijn een belangrijke doodsoorzaak, zeker bij kwetsbare ouderen. Longkanker is in verhouding met de meeste andere vormen van kanker een slecht te behandelen ziekte, met nog steeds een hoge sterfte binnen een relatief korte tijd. Longaandoeningen zijn daarom een belangrijk aandachtspunt voor ons toezicht.

Optimale samenwerking bij behandeling longcarcinoom.

Waar besteedt de inspectie aandacht aan in de basisset?

Op dit moment is er 1 indicator: Leren (kwaliteitsbevordering) bij multidisciplinaire behandeling van longkanker (longcarcinoom). Bij een longcarcinoom zijn vaak 3 of meer medisch specialismen betrokken.

Deze specialismen moeten optimaal samenwerken voor een goed resultaat van die behandeling. De indicator ‘deelname aan de multidisciplinaire kwaliteitsregistratie’ (9.3.1) besteedt aandacht aan de volledigheid van aanlevering van patiënten informatie. Alleen bij een complete registratie is een betrouwbare analyse mogelijk.

De resultaten over 2018

Kijk in hoofdstuk 9 Oncologie naar de resultaten bij de indicator ‘deelname aan de multidisciplinaire kwaliteitsregistratie’.