Het stopmoment ‘de time-out-procedure’ (TOP) is een belangrijke controle bij een invasieve vasculaire behandeling. Dit is een behandeling aan de vaten waarbij de zorgverlener het lichaam binnendringt, zoals een dotterbehandeling.

In de operatiekamers is de time-out-procedure al geruime tijd succesvol ingevoerd.

Stopmomenten zijn momenten waarop zorgverleners controleren:

  • of het voorgaande proces volgens afspraak is verlopen;
  • of alle partijen hun taken hebben uitgevoerd;
  • of de benodigde zaken zijn vastgelegd;
  • of de patiënt het traject verder kan vervolgen (kortom of hij groen licht heeft voor de volgende stap).

Een invasieve vasculaire behandeling voor de radiologie houdt in dat een behandeling aan de vaten wordt uitgevoerd via een arterie (slagader) of vene (ader). Het is daarbij belangrijk dat iedereen die betrokken is bij de invasieve vasculaire behandeling, goed is voorbereid.

En het is belangrijk dat het team controleert of alles volgens afspraak is verlopen. Daarom vindt vlak voor de start van de invasieve vasculaire behandeling de TOP plaats met het hele team. Tijdens de TOP wordt een aantal heel belangrijke vragen gesteld om de kans op vermijdbare schade voor de patiënt te voorkomen. In de operatiekamers is de TOP al geruime tijd succesvol ingevoerd.

Het doel van de indicator is het stimuleren van het uitvoeren van de TOP bij invasieve vasculaire behandelingen.

Waar kunt u als patiënt op letten?

Soms is het lastig voor de patiënt om zich voor te bereiden op een invasieve vasculaire behandeling. Bijvoorbeeld als de patiënt een hersenbloeding heeft en niet goed in staat is om antwoorden te geven. Als het wel mogelijk is, kunt u zich als patiënt zelf voorbereiden op de behandeling.

Zo is het belangrijk voor het team om na te gaan welke medicijnen iemand gebruikt en of iemand last heeft van allergieën of ergens overgevoelig voor is. Het team stelt u vragen hierover die van belang voor een veilige uitvoering van de invasieve vasculaire behandeling.

6.1 Interventies radiologie

6.1.1 Time-out procedure bij vasculaire radiologische interventies

De indicator is gebaseerd op het normendocument van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) dat wordt gebruikt voor kwaliteitsvisitaties. In het document is onder norm 3. Patiëntveiligheid opgenomen dat de TOP wordt uitgevoerd en vastgelegd voor alle vasculaire radiologische interventies (norm 2).

Hoe hebben de ziekenhuizen het in 2018 gedaan?

Het gemiddelde percentage uitgevoerde en vastgelegde time-out procedures (TOP) op de radiologie afdeling in 2018 was 92,8%. Dit is bijna 3% hoger dan in 2017 (90%). Ook de grens (P10) van de minst presenterende radiologie-afdelingen is hoger (79,9%) dan het voorgaande verslagjaar (73,7%). Het ziekenhuis met het laagste aantal heeft bij 73,4% van de ingrepen een TOP uitgevoerd. Dus ook deze ondergrens is verbeterd, maar er is zeker nog wel ruimte voor verdere verbetering.

Waar letten wij als inspectie extra op?

Deze indicator is in 2016 voor het eerst uitgevraagd. De inspectie let bij een eerste uitvraag vooral op de onderlinge verschillen tussen ziekenhuizen. Ook letten we op hoe het percentage per ziekenhuis zich verhoudt tot het gemiddelde van de ziekenhuizen.

Verder beoordelen we welke toelichting de laagst scorende ziekenhuizen geven op het aangeleverde percentage. In de daaropvolgende jaren beoordeelden we hoe het percentage verbeterde. We kijken hoe de ziekenhuizen zich ontwikkelen die in het beginjaar laag scoorden. Als dit achterblijft gaan we hierover in gesprek met het ziekenhuis.