Ieder jaar geeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (de inspectie) feedback op de door de ziekenhuizen en particuliere klinieken aangeleverde indicatoren. Zorgaanbieders en overige direct betrokkenen ontvangen deze feedback veel eerder dan deze versie van 'Het resultaat telt' (HRT). Zo kunnen zij snel aan de slag om verbeteringen door te voeren!

Dit magazine bestaat uit verschillende artikelen over onderwerpen met een of meer indicatoren. Ieder artikel beschrijft de achtergrond van de individuele indicatoren met een korte samenvatting van de resultaten over 2018. In veel artikelen vindt u een rubriek ‘Waar kunt u als patiënt op letten?’ en ‘Waar letten wij als inspectie extra op?’. Deze rubrieken zijn herkenbaar aan het blauwe kader. Soms zijn de indicatoren ook van toepassing op particuliere klinieken, dan staan deze uitkomsten ook in het artikel.

Basisset Medisch Specialistische Zorg Kwaliteitsindicatoren

De Basisset Medisch Specialistische Zorg Kwaliteitsindicatoren is een gezamenlijk product van de volgende partijen:

  1. Federatie Medisch Specialisten
  2. Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
  3. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
  4. Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
  5. Zelfstandige Klinieken Nederland
  6. Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Deze partijen bepalen samen waar kwaliteitsverbeteringen in de zorg mogelijk en nodig zijn en welke gegevens daarvoor relevant zijn. Zij stemmen de inhoud van de basisset daar op af, bijvoorbeeld door bestaande of daartoe ontwikkelde indicatoren in de basisset op te nemen.