Het doel van de indicator is stimuleren van deelname aan een landelijke registratie. Het is belangrijk om de kwaliteit van zorg aan deze chronische patiënten goed te volgen. De indicator vraagt dan ook naar het percentage patiënten dat ziekenhuizen hebben ingevoerd in de landelijke registratie ParkinsonInzicht.

Registratie patiënten met Parkinson opgeschort.

De intentie was om de registratie te gebruiken om een stimulans te geven aan het leren en verbeteren van de behandeling van Parkinsonpatiënten.

In de afgelopen twee jaar bleek de inhoud van de registratie na analyse van de gegevens niet passend voor dit doel. De registratie is daarom tijdelijk gestopt en er wordt opnieuw gekeken wat gevraagd moet worden aan instellingen om wel tot kwaliteitsbevordering te komen.

Hoe hebben de ziekenhuizen het in 2018 gedaan?

De spreiding in deelname in 2018 is groot. 11 ziekenhuizen leveren geheel geen data, terwijl 25 ziekenhuizen data aanleveren van meer dan 90% van de patiënten. Het gemiddeld registratiepercentage was 62,7%, een geringe daling ten opzichte van 2017. Vanaf 1 januari 2019 wordt de indicator Parkinsoninzicht (ook wel DPIA) niet meer uitgevraagd. Dat is besloten door de wetenschappelijke commissie van de NVN, in overleg met de inspectie.

ParkinsonInzicht

ParkinsonInzicht is een initiatief van ParkinsonNet en is tot stand gekomen door samenwerking tussen de Parkinson Vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) en andere betrokken beroepsorganisaties en wordt mogelijk gemaakt door Zorgverzekeraars Nederland.