Op gebied van continuïteit van zorg voor kwetsbare groepen was tussen de ziekenhuizen een grote variatie. Een aantal heel goede voorbeelden kwam duidelijk naar voren.

In de meeste Nederlandse ziekenhuizen voeren medisch specialisten overigens gesprekken om hun functioneren te evalueren en te verbeteren. En alle Nederlandse ziekenhuizen hebben een regeling ingevoerd voor een mogelijk disfunctionerend medisch specialist. 

In de zorg komt steeds meer (complexe) technologie, zoals infuuspompen. Zorgverleners moeten zich bewust zijn van de risico’s hiervan.

Algemeen kwaliteitsbeleid gaat over de activiteiten die zorgen voor een betere kwaliteit van de zorg, maar die boven de normale activiteiten uitgaan. Bijvoorbeeld activiteiten die zorgen voor inzicht in het functioneren van zorgprofessionals, leren van elkaar en zelfreflectie.

De kwaliteitsindicatoren over algemeen kwaliteitsbeleid in dit magazine zijn:  

Meer informatie

Basisset 2020
In de Basisset Medisch Specialistische Zorg 2020 staan de kwaliteitsindicatoren die de ziekenhuizen en klinieken invulden over 2020. Deze gegevens zijn de input voor ‘Het resultaat telt’.

Terugkoppeling kwaliteitsindicatoren 'Het resultaat telt 2020’

Het Resultaat Telt: Particuliere Klinieken 2020
In het rapport Particuliere klinieken in getal en praktijk 2020 staan de resultaten van de kwaliteitsindicatoren die we alleen bij particuliere klinieken hebben uitgevraagd.