Als een patiënt hoog scoort op kwetsbaarheid is coördinatie belangrijk. 

Met kwetsbare groepen bedoelt IGJ patiëntengroepen waarvan de draagkracht beperkt is. Deze patiënten kunnen de belasting van een nieuwe ziekte of de behandeling ervan minder goed of helemaal niet dragen. Dat maakt ook dat eventuele verstoringen in het proces, zoals complicaties, grotere gevolgen hebben dan bij patiënten die meer draagkracht hebben. 

Kwetsbare patiënten zijn daarom ook de belangrijkste groep patiënten waarop initiatieven voor patiëntveiligheid zich richten. Zij zijn dus ook vaak de doelgroep voor screening op delirium (plotselinge verwardheid), decubitus (doorligwond, doorligplekken), ondervoeding en pijn. 

De kwaliteitsindicatoren over kwetsbare groepen in dit magazine zijn: 

Meer informatie

Basisset 2020
In de Basisset Medisch Specialistische Zorg 2020 staan de kwaliteitsindicatoren die de ziekenhuizen en klinieken invulden over 2020. Deze gegevens zijn de input voor ‘Het resultaat telt’.

Terugkoppeling kwaliteitsindicatoren 'Het resultaat telt 2020’

Het Resultaat Telt: Particuliere Klinieken 2020
In het rapport Particuliere klinieken in getal en praktijk 2020 staan de resultaten van de kwaliteitsindicatoren die we alleen bij particuliere klinieken hebben uitgevraagd.

Waar letten wij als inspectie op?

Het screenen van patiënten op ondervoeding is belangrijk voor het inzetten van een behandeling. Screening van patiënten op kwetsbaarheid zorgt ervoor dat de juiste patiënten beoordeeld worden. 

Het beoordelen van kwetsbaarheid moet alleen gebeuren bij kwetsbare patiënten. Daarom moeten patiënten eerst gescreend worden om die patiënten te selecteren die voor beoordeling in aanmerking komen. Zorg bij kwetsbare patiënten moet bijdragen aan een goede kwaliteit van leven. Daarom is een ‘goede functionele uitkomst’ belangrijk.