Als ondervoeding vroeg wordt gesignaleerd, kan een patiënt sneller herstellen. Wordt een delirium op tijd behandeld, dan kunnen complicaties worden voorkomen. Als pijn als signaal van problemen wordt herkend, kunnen complicaties op tijd ontdekt worden. En als vrijheid beperkende interventies juist worden gebruikt, kan dit stress en psychisch lijden verminderen.

De gegevens van de kwaliteitsindicatoren over de zorg zijn belangrijk. Nóg belangrijker is de uitleg van die gegevens door het ziekenhuis zelf. Een aantal ziekenhuizen geeft toelichtingen die goed laten zien hoe zij hun eigen gegevens uitleggen. En ook hoe ze verbetermaatregelen instellen om hun resultaten te verbeteren. 

De kwaliteitsindicatoren over zorg in dit magazine zijn: 

Meer informatie

Basisset 2020
In de Basisset Medisch Specialistische Zorg 2020 staan de kwaliteitsindicatoren die de ziekenhuizen en klinieken invulden over 2020. Deze gegevens zijn de input voor ‘Het resultaat telt’.

Terugkoppeling kwaliteitsindicatoren 'Het resultaat telt 2020’