Heropnamen

  • Onverwacht lange opnameduur en heropnamen > 19.2 Heropnamen > 19.2.1 Kwaliteitsindicator Heropnamen.

De kwaliteitsindicator Heropnamen geeft het werkelijke (waargenomen) aantal heropnamen van een ziekenhuis gedeeld door het verwachte aantal heropnamen weer. 

Heropnames kunnen wijzen op minder goede zorg en verminderde patiëntveiligheid

Het verwachte aantal heropnamen is berekend aan de hand van de landelijke cijfers van het voorafgaande jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met:

  • de leeftijd; 
  • het geslacht; 
  • de sociaaleconomische status; 
  • de zwaarte van de hoofddiagnose; 
  • de nevendiagnosen; 
  • de urgentie van de opname (gepland of spoed); 
  • de herkomst; 
  • het jaar van ontslag; 
  • de maand van opname.

Resultaten over 2020

De heropnamenratio van een ziekenhuis wordt berekend door het werkelijke aantal heropnamen af te zetten tegen het verwachte aantal heropnamen. 9 Nederlandse ziekenhuizen hebben een heropnameratio van meer dan 100. In het voorgaande verslagjaar waren dit 26 ziekenhuizen. Dit is een aanzienlijk minder aantal ziekenhuizen met een heropname ratio > 100. 

Waar letten wij als inspectie op?

We spreken van een heropname als een patiënt binnen 30 dagen na ontslag (niet gepland) opnieuw wordt opgenomen in het ziekenhuis. Een heropname kan wijzen op minder goede zorg. Als een ziekenhuis veel niet geplande heropnames heeft kan dit wijzen op een verminderde patiëntveiligheid.