Een onverwacht lange opnameduur (OLO) of een heropname binnen 30 dagen kan wijzen op een suboptimale kwaliteit van zorg. Het doel van de kwaliteitsindicatoren is het in beeld brengen van de omvang van OLO en heropnamen.

De kwaliteitsindicatoren over onverwacht lange opnameduur en heropnamen in dit magazine zijn: 

Beide kwaliteitsindicatoren moeten in samenhang met elkaar en met de ziekenhuissterfte, de zogenoemde Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) worden gezien.

Waar is de indicator op gebaseerd?

Onverwacht lange opnameduur of heropname kan wijzen op suboptimale kwaliteit van zorg

In de  Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) voeren de ziekenhuizen veel gegevens in over ziekenhuisopnames. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent het heropnamenmodel.  Dutch Hospital Data (DHD) bewerkt de LBZ-data tot informatie die kan worden gebruikt voor de indicatoren ‘onverwacht lange opnameduur’ en ‘heropnamen’. Voor deze indicatoren hoeven ziekenhuizen zelf geen extra gegevens te registreren.

Alle ziekenhuizen die een hoog percentage OLO hebben en/of een heropnameratio boven de 100 hebben, moeten onderzoeken hoe dat kan. Met dossieronderzoek kan een ziekenhuis op patiëntniveau achterhalen wat de oorzaak is van een OLO en/of heropname. Daarna moet het ziekenhuis kijken of er verbetermaatregelen mogelijk zijn die de kwaliteit van de zorg en de patiëntveiligheid verbeteren.

Meer informatie

Basisset 2020
In de Basisset Medisch Specialistische Zorg 2020 staan de kwaliteitsindicatoren die de ziekenhuizen en klinieken invulden over 2020. Deze gegevens zijn de input voor ‘Het resultaat telt’.

Terugkoppeling kwaliteitsindicatoren 'Het resultaat telt 2020’

Het Resultaat Telt: Particuliere Klinieken 2020
In het rapport Particuliere klinieken in getal en praktijk 2020 staan de resultaten van de kwaliteitsindicatoren die we alleen bij particuliere klinieken hebben uitgevraagd.