Visuswinst 

  • Operatief proces > 1.4 Oogheelkundige chirurgie > 1.4.1 Kwaliteitsindicator Visuswinst.

De indicator Visuswinst zegt iets over het resultaat na een staaroperatie.

De kwaliteitsindicator Visuswinst zegt iets over het resultaat na een cataractoperatie. Ziekenhuizen houden bij in hoeverre er sprake is van verbetering van het zien (visus) en brekingsafwijking (refractie). 

Het doel van de kwaliteitsindicator is:

  • inzicht te krijgen in het eigen behandelresultaat; 
  • de optimale indicatiestelling om de zorg te verbeteren en 
  • de uitkomsten van oogheelkundige operaties te monitoren. 

Resultaten over 2020

In het algemeen laten de ziekenhuizen goede resultaten zien. Een aantal ziekenhuizen merkt het effect van de coronapandemie op, waardoor minder cataractoperaties zijn uitgevoerd. Het effect op de lange termijn is daarmee nog niet bekend, maar een feit is dat de zorg niet optimaal is geweest.

De inspectie heeft er vertrouwen in dat de ziekenhuizen het mogelijk effect van controles zonder oogmeting in beeld houden en zo nodig verbetermaatregelen treffen.

Waar letten wij als inspectie op?

Het doel van de kwaliteitsindicator is zorgen voor een optimale vaststelling van de noodzaak van een staaroperatie (cataractoperatie) en berekening van de intra-oculaire lens (de kunstlens die hierbij wordt geplaatst). Dit kan door samen met de patiënt te beslissen voor de operatie en te meten na de behandeling.

Op basis van de te verwachten resultaten overlegt de oogarts met de patiënt of het wenselijk is om een cataractoperatie te doen. Hierbij nemen arts en patiënt samen het besluit.

Voor de kwaliteitsindicator Visuswinst houden ziekenhuizen en particuliere klinieken bij wat na een staaroperatie de verbetering is van het zien (visus) en brekingsafwijking (refractie). Een brekingsafwijking is bijvoorbeeld verziendheid.

Bij verziendheid kun je teksten of voorwerpen van dichtbij niet goed scherp zien.

De verbetering van de brekingsafwijking zegt iets over de nauwkeurigheid van de berekening van de sterkte van de kunstlens.