Bijna alle ziekenhuizen werken met een elektronisch voorschrijfsysteem (EVS). Hoe staat het met verificatie van medicatie bij kwetsbare patiënten bij opname en bij ontslag? 

Uit onderzoek van het NIVEL en EMGO+/VUmc uit 2013 blijkt dat 24 procent van zorggerelateerde schade in ziekenhuizen gerelateerd is aan medicatie. Een belangrijk deel van deze fouten ontstaat door de overdracht van informatie over medicatie van de ene zorgverlener naar de andere, tussen instellingen of binnen afdelingen.

Voor het verbeteren van de patiëntveiligheid is een zorgvuldige medicatieoverdracht belangrijk. Daarnaast is medicatiebewaking essentieel voor een goede bewaking van interacties tussen geneesmiddelen en van contra-indicaties voor het gebruik van geneesmiddelen.

De kwaliteitsindicatoren over het medicatieproces in dit magazine zijn:

Meer informatie

Basisset 2020
In de Basisset Medisch Specialistische Zorg 2020 staan de kwaliteitsindicatoren die de ziekenhuizen en klinieken invulden over 2020. Deze gegevens zijn de input voor ‘Het resultaat telt’.

Terugkoppeling kwaliteitsindicatoren 'Het resultaat telt 2020’

Het Resultaat Telt: Particuliere Klinieken 2020
In het rapport Particuliere klinieken in getal en praktijk 2020 staan de resultaten van de kwaliteitsindicatoren die we alleen bij particuliere klinieken hebben uitgevraagd.