Behandeling patiënten met een STEMI

  • Hart en vaten > 10.1 STEMI > 10.1.1 Kwaliteitsindicator Behandeling patiënten met een STEMI.

De kwaliteitsindicator Behandeling patiënten met een STEMI zegt iets over hoe de spoedzorg rondom patiënten met een acuut hartinfarct in Nederland is geregeld. Het is belangrijk dat er goede onderlinge afspraken zijn tussen regionale ambulancediensten, huisartsenposten en ziekenhuizen. Deze afspraken moeten de tijd minimaliseren tussen klachten passend bij een acuut hartinfarct en de behandeling.

Patiënten hebben voordeel bij hartrevalidatie na een acuut hartinfarct.

De kwaliteitsindicator vraagt naar het aantal patiënten dat overlijdt binnen 30 dagen na de ingreep. 

In de kwaliteitsindicator worden de tijden vastgelegd van het moment dat de patiënt met een acuut hartinfarct in het ziekenhuis komt:

  • Tot aan het moment waarop de behandeling start (door-to-needle time) of 
  • Tot het aangedane bloedvat weer doorgankelijk wordt gemaakt (door-to-balloon time).

Het is aangetoond dat patiënten die een acuut hartinfarct hebben doorgemaakt en hiervoor behandeld zijn, voordeel hebben bij geschikte hartrevalidatie. 

Resultaten over 2020

In Nederland zijn 30 ziekenhuizen waar patiënten met een ST-elevatie myocard infarct (STEMI) worden behandeld met een percutane coronaire interventie (PCI). Bij al deze ziekenhuizen wordt een PCI op elke dag van de week 7 x 24 uur uitgevoerd. Al deze ziekenhuizen spelen een rol in het zorgproces (bijvoorbeeld diagnostiek, behandeling of nazorg) van PCI-patiënten.

Het is van belang dat patiënten met een (vermoeden van een) STEMI, primair naar deze ziekenhuizen worden verwezen. De Nederlandse hartregistratie (NHR) voorziet ziekenhuizen van informatie en ondersteuning om analyse van de resultaten te kunnen doen.

Waar letten wij als inspectie op? 

De tijdige behandeling van patiënten met een type hartinfarct (STEMI) wordt op verschillende momenten gevolgd. Het proces tot aan de behandeling (PCI), de uitvoering van die behandeling en het aanbod van revalidatie nadien. Daarbij ontstaat ook een beeld hoe goed instellingen patiënten kunnen volgen door de keten.

Het hart pompt bloed rond, door de bloedvaten van het lichaam. Als het hart niet goed pompt doordat het stopt of doordat het onregelmatig samentrekt, kan dit leiden tot ernstige beschadiging van de organen. Bij een hartstilstand is deze beschadiging na korte tijd onherstelbaar. Ook vernauwing van de bloedvaten kan beschadiging van organen tot gevolg hebben.

De spoedzorg rondom patiënten met een acuut hartinfarct moet goed geregeld zijn om het risico op ernstige beschadiging van het hart te voorkomen.