Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en de Patiëntenfederatie Nederland ontwikkelden in 2014 de kwaliteitsindicator voor het vaste aanspreekpunt in de oncologische keten. Vervolgstap zou zijn één contactpersoon die ook coördineert tijdens verschillende behandelingen in verschillende zorgfasen.

De behandeling van kanker is vaak riskant. Het doel is om zieke cellen te doden en gezonde cellen zo veel mogelijk te sparen. De behandelmogelijkheden hiervoor, zijn afhankelijk van veel factoren. Bijvoorbeeld de plaats van de tumor, de uitbreiding en het soort cellen. De behandeling van deze ziekten die ook nog eens veel voorkomen is complex. Daarom is dit een aandachtspunt van de inspectie.

De kwaliteitsindicatoren over oncologie in dit magazine zijn: 

Meer informatie

Basisset 2020
In de Basisset Medisch Specialistische Zorg 2020 staan de kwaliteitsindicatoren die de ziekenhuizen en klinieken invulden over 2020. Deze gegevens zijn de input voor ‘Het resultaat telt’.

Terugkoppeling kwaliteitsindicatoren 'Het resultaat telt 2020’