Onverwacht lange opnameduur

  • Onverwacht lange opnameduur en heropnamen > 19.1 Onverwacht lange opnameduur > 19.1.1 Kwaliteitsindicator Onverwacht lange opnameduur.

14,8% van de opnamen duurt onverwacht langer dan verwacht

De kwaliteitsindicator Onverwacht lange opnameduur (OLO) geeft het percentage klinisch opgenomen patiënten aan dat een opnameduur heeft die meer dan 50% langer is dan verwacht.

Bij de berekening van de verwachte opnameduur wordt rekening gehouden met:

  • de hoofddiagnose; 
  • een eventuele hoofdverrichting; 
  • de leeftijd van de patiënt.

Resultaten over 2020

Om het percentage OLO te berekenen is het landelijk totaalaantal OLO-opnamen afgezet tegen het landelijk totaal aantal opnamen. Het landelijk (gewogen) gemiddelde percentage OLO is 14,8% (15,3% in 2019). Dit betekent dat 14,8% van de opnamen in Nederlandse ziekenhuizen onverwacht langer duurt dan van te voren was ingeschat. 

Waar letten wij als inspectie op?

Als de zorg niet optimaal is bestaat de kans op ongewenste uitkomsten. Dit kan leiden tot een hoger percentage OLO. Een hoog percentage OLO kan wijzen op een verminderde patiëntveiligheid.