High-riskmedicatie

  • Medicatieproces > 7.3 High-riskmedicatie > 7.3.1 Kwaliteitsindicator High-riskmedicatie.

Klaarmaken en toedienen van parenterale geneesmiddelen is een risicovol proces.

Parenterale geneesmiddelen kunnen een smalle therapeutische breedte hebben, een snel klinisch effect sorteren en een direct effect hebben op vitale functies. Er is een relatief groot risico op bijwerkingen. Om bovengenoemde redenen worden parenterale geneesmiddelen als high riskmedicatie gezien.

De afbakening van het begrip high-riskmedicatie is niet helder. Dit komt naar voren bij radiotherapeutische instellingen. Toediening van intraveneuze contrastmiddelen is volgens de patiëntenvoorlichting een onderdeel van de zorg die je kunt verwachten. Het gaat hierbij om middelen die via de ader worden toegediend.

Het is duidelijk dat het gaat om middelen met een hoog risico, maar valt het ook onder de medicatie?

Resultaten over 2020

Er zijn minder interne audits uitgevoerd op afdelingen waar high-riskmedicatie wordt toegediend. Dit is voor een groot deel te verklaren door de coronapandemie.

Opvallend is dat het in veel ziekenhuizen wel lukt om een interne toetsing te realiseren als het gaat om een risicovol proces, zoals klaarmaken en toedienen van parenteralia. Risicobewustzijn en gericht risico gebaseerd prioriteren hebben meerdere ziekenhuizen laten zien. Voorbeelden genoeg, waar andere ziekenhuizen van kunnen en moeten leren. 

Waar letten wij als inspectie op?

High-riskmedicatie: het klaarmaken en toedienen per injectie of infuus van parenterale geneesmiddelen is een risicovol proces. Want de toedieningsweg (injectie of infuus) van parenterale geneesmiddelen passeert de biologische barrières tegen micro-organismen van vaak kwetsbare patiënten.

Ook kunnen parenterale geneesmiddelen een smalle therapeutische breedte hebben, een snel klinisch effect opleveren en een direct effect hebben op vitale functies. Er is in verhouding een groot risico op bijwerkingen. Om deze redenen worden parenterale geneesmiddelen als high-riskmedicatie gezien.

Het klaarmaken en toedienen van parenterale geneesmiddelen is een risicovol proces. Parenterale geneesmiddelen zijn geneesmiddelen die via injectie of infusie worden toegediend. De toedieningsweg van parenterale geneesmiddelen passeert de biologische barrières tegen micro-organismen van vaak kwetsbare patiënten.