Deelname aan multidisciplinaire kwaliteitsregistratie DLCA

  • Oncologie > 9.3 Longkanker > 9.3.1 Kwaliteitsindicator Deelname aan multidisciplinaire kwaliteitsregistratie DLCA.

De diagnostiek en behandeling van patiënten met (een verdenking op) longkanker is multidisciplinair, waarbij de longarts de regievoerder in de zorgketen is. De laatste jaren heeft er een aanzienlijke concentratie plaatsgevonden van de chirurgische behandeling van longkanker en heeft radiotherapie een belangrijke plaats gekregen in de behandeling van longkanker. De zorgketen voor longkankerpatiënten is hiermee complexer geworden. Daarom is een goede samenwerking tussen de behandelaars binnen die keten en bewaking van de kwaliteit van de geleverde zorg essentieel.

De DLCA geeft informatie over uitkomsten van de behandeling van longcarcinoom en de kwaliteit van het zorgproces.

Om de kwaliteit van zorg te verbeteren is meer inzicht noodzakelijk in de factoren die leiden tot (on)gewenste uitkomsten van zorg. Dit is een doel van diverse landelijke registraties, zoals de Dutch Lung Cancer Audit (DLCA). 

De DLCA stelt elk ziekenhuis in Nederland in staat kwaliteitsgegevens over de behandeling van longkankerpatiënten landelijk te registreren. Behalve informatie over de uitkomsten van de behandeling voor longcarcinoom, geeft dit ook gedetailleerde informatie over de kwaliteit van het zorgproces. Het is hierbij de bedoeling dat geïndividualiseerde kwaliteitsinformatie wordt gebruikt om lokaal de kwaliteit van zorg te verbeteren, maar daarnaast ook het functioneren van de zorgketen te optimaliseren.

Resultaten over 2020

In 79 ziekenhuizen in Nederland worden patiënten gediagnosticeerd met en/of behandeld aan een primair niet-kleincellig longcarcinoom. In 2020 was het aantal patiënten met een primair niet-kleincellig longcarcinoom gediagnosticeerd met en/of behandeld in een Nederlands ziekenhuis 10.021 (11.672 in 2019).  

Op basis van de aanlevering van de ziekenhuizen valt het de inspectie op dat een aantal ziekenhuizen niet voldoet aan de minimumnormen van Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS).

7 Nederlandse ziekenhuizen hebben in totaal minder dan 50 patiënten gediagnosticeerd met een primair niet-kleincellig longcarcinoom en behandeld in het ziekenhuis. De inspectie vraagt de beroepsgroep om hierover een oordeel te vormen.

Waar letten wij als inspectie op?

De behandeling van een patiënt met longkanker bestaat meestal uit verschillende onderdelen. Het is daarbij belangrijk dat deze onderdelen gezamenlijk worden geëvalueerd. 

Bij de behandeling van longkanker zijn veel verschillende zorgprofessionals betrokken. Het is een ingewikkeld proces waarbij samenwerking erg belangrijk is. Longkanker is één van de meest voorkomende vormen van kanker. Een landelijke registratie geeft meer inzicht in factoren die zorgen voor (on)gewenste uitkomsten. 

Ziekenhuizen kunnen in de landelijke kwaliteitsregistratie hun resultaten vergelijken met andere ziekenhuizen. Waar nodig kunnen ze zo de zorg verbeteren.