Elektronisch voorschrijven

  • Medicatieproces > 7.1 Elektronisch voorschrijven > 7.1.1 Kwaliteitsindicator Elektronisch voorschrijven.

Een elektronisch voorschrijfsysteem kan onveilige situaties voorkomen.

Het doel van de kwaliteitsindicator Elektronisch voorschrijven is om na te gaan of de instelling werkt met een elektronisch voorschrijfsysteem zoals bedoeld in de  KNMG-richtlijn Elektronisch voorschrijven.

Omdat elektronische voorschrijfsystemen niet voorzien in bewaking van de dosering bij kinderen wordt daarnaast specifiek gevraagd naar (handmatige) doseringscontrole bij kinderen. 

Resultaten over 2020

Het doel van een EVS is het voorkomen van medicatiefouten. Het is goed te zien dat ziekenhuizen en particuliere klinieken op het moment dat zij nog niet geheel over een EVS beschikken, de risico’s onderkennen en maatregelen nemen. Het is opvallend dat de richtlijn van 2013 nog steeds niet overal geïmplementeerd is en vooral op IC’s en poliklinieken handmatige controles nodig zijn. 

Daarvoor zijn beheersmaatregelen ingesteld, maar het doel van de KNMG richtlijn is niet behaald. Het is de verwachting dat alle ziekenhuizen op korte termijn een EVS op IC’s en poliklinieken implementeren, zoals zij dat ook hebben gedaan bij klinische afdelingen.

Waar letten wij als inspectie op?

Elektronisch voorschrijven: als medicatie wordt voorgeschreven zonder een EVS, is er een risico op fouten in het voorschrijven, met patiëntschade als gevolg.

Volgens de richtlijn Elektronisch voorschrijven van de Artsenfederatie KNMG moeten voorschrijvers een EVS gebruiken bij het voorschrijven van geneesmiddelen. Dit systeem moet mogelijkheden hebben om onveilige situaties te bewaken. 

Met een EVS kunnen fouten worden voorkomen bij het lezen van recepten. Ook kunnen andere onveilige situaties worden voorkomen, zoals dubbelmedicaties, contra-indicaties, interacties met andere geneesmiddelen en overgevoeligheidsreacties.