De verschillende kwaliteitsindicatoren over het operatief proces zijn belangrijk voor verbetering van kwaliteit en veiligheid van zorg rondom een operatie. Bij al deze kwaliteitsindicatoren is een duidelijke toelichting op de werkwijze belangrijk. Zo laten het ziekenhuis en de particuliere kliniek zien dat het zicht heeft op eigen resultaten.

De kwaliteitsindicatoren van het operatief proces gaan over de zorg voor, tijdens en na de operatie en over de controles na het ontslag uit het ziekenhuis. Het doel is de veiligheid van het opereren te verbeteren.

Aan een operatie zijn altijd risico’s verbonden. Reden om het operatief proces zo te verbeteren dat de risico’s zo klein mogelijk zijn. De kwaliteitsindicatoren in dit hoofdstuk hebben vaak ook te maken met kwaliteitsindicatoren uit andere hoofdstukken.

Toelichtingen kunnen beter

De kwaliteitsindicatoren over het operatief proces waren belangrijk voor de verbetering van kwaliteit en veiligheid in de zorg. De volgende stap is hoe het ziekenhuis en de particuliere kliniek zelf naar de gegevens kijken. Door een goede toelichting te geven over de inhoud, laat het ziekenhuis zien dat het de eigen resultaten begrijpt. Ook is het belangrijk dat ziekenhuizen uitleg geven bij goede resultaten. Van deze uitleg kunnen andere ziekenhuizen leren.

De kwaliteitsindicatoren en een verbeterdoel over het operatief proces in dit magazine zijn: 

Meer informatie

Basisset 2020
In de Basisset Medisch Specialistische Zorg 2020 staan de kwaliteitsindicatoren die de ziekenhuizen en klinieken invulden over 2020. Deze gegevens zijn de input voor ‘Het resultaat telt’.

Terugkoppeling kwaliteitsindicatoren 'Het resultaat telt 2020’

Het Resultaat Telt: Particuliere Klinieken 2020
In het rapport Particuliere klinieken in getal en praktijk 2020 staan de resultaten van de kwaliteitsindicatoren die we alleen bij particuliere klinieken hebben uitgevraagd.