Vroege herkenning van sepsis

  • 12.2.1 Kwaliteitsindicator Vroegtijdig signaleringssysteem voor dreigende sepsis. 
  • 12.2.2 Kwaliteitsindicator Aanwezigheid structurele multidisciplinaire evaluatiecyclus sepsis. 
  • 12.2.3 Kwaliteitsindicator Scholing in vroegtijdige herkenning van sepsis.

Sepsis is een levensbedreigende verstoring van de werking van organen die wordt veroorzaakt door een verstoorde reactie van het lichaam op een infectie. Sepsis komt vaak voor.

Vroege herkenning van sepsis is essentieel voor behandeling en goede uitkomst.

Op tijd beginnen met toediening van antibiotica, controle van de infectiebron, voldoende vloeistoftoediening en verbetering van de circulatie zijn belangrijk voor de behandeling. Vroege herkenning van sepsis is hierbij essentieel.

Resultaten over 2020

Meerdere ziekenhuizen hebben de 3 onderdelen van de kwaliteitsindicator goed op orde. Dit zijn: 

  • vroegtijdig signaleringssysteem voor dreigende sepsis;
  • aanwezigheid structurele multidisciplinaire evaluatiecyclus sepsis en
  • scholing in vroegtijdige herkenning van patiënten met sepsis.

De inspectie verwacht dat inzicht in het belang van de kwaliteitsindicator bijdraagt aan het nemen van verbetermaatregelen om snel (dreigende) sepsis bij patiënten te onderkennen en te behandelen.

Vroegtijdig signaleringssysteem voor dreigende sepsis

Van de 71 ziekenhuizen met een signaleringssysteem op de SEH beschikken 60 ziekenhuizen over een signaleringssysteem inclusief de vraag over verdenking op infectie. De keuze van het signaleringssysteem is aan het ziekenhuis zelf. Belangrijk is dat het mogelijk moet zijn om de situatie van de patiënt te kunnen vergelijken als een patiënt van de spoedeisende hulp (SEH) naar een verpleegafdeling gaat.

Aanwezigheid structurele multidisciplinaire evaluatiecyclus sepsis

48 ziekenhuizen geven aan te beschikken over een minimaal jaarlijkse structurele multidisciplinaire evaluatiecyclus voor signalering en follow-up bij verdenking op sepsis (in 2019: 31). 40 van deze ziekenhuizen geven aan dat verbetermaatregelen zijn getroffen naar aanleiding van deze evaluatie en dat is een compliment waard.

Met het onderdeel ‘aanwezigheid structurele multidisciplinaire evaluatiecyclus sepsis’ is hiermee door meerdere ziekenhuizen een wezenlijke stap gemaakt.

Scholing in vroegtijdige herkenning van sepsis

Uit de toelichtingen blijkt dat meer dan de helft van de ziekenhuizen een scholing in vroegtijdige herkenning van sepsis hebben ingericht en geborgd. Enkele ziekenhuizen hebben scholing (nog) niet ingericht en geïmplementeerd maar zijn hiermee bezig.

Waar letten wij als inspectie op?

De inspectie vraagt naar 3 onderdelen van een snelle herkenning. Er moet een systeem in het ziekenhuis zijn om patiënten met een sepsis snel te herkennen. Dit systeem moet regelmatig geëvalueerd en verbeterd worden, zodat fouten en verbetermogelijkheden tijdig worden aangepakt.

Tot slot moeten de gebruikers van het systeem regelmatig getraind worden in het gebruik ervan. Het opsporingssysteem moet niet alleen goed ontworpen zijn, maar vooral ook goed ingevoerd en onderhouden.