Gegevens voor kwaliteitsindicatoren over hart en vaten komen bijna allemaal uit de eigen registratie van de cardiologie, de Nederlandse Hart Registratie (NHR). De eigen analyses van de ziekenhuizen zijn opvallend goed. IGJ heeft daar zoveel vertrouwen in dat over 2021 geen gegevens meer worden gevraagd. De focus van het toezicht verschuift naar het zelf leren en verbeteren op basis van eigen gegevens. In de toekomst gaan we samen werken met verbeterdoelen.

Aandoeningen aan hart en bloedvaten waren lange tijd de belangrijkste doodsoorzaak onder Nederlanders. Een sterk verbeterde preventie en behandeling van deze ziekten heeft er toe geleid dat die sterfte al tientallen jaren daalt. Goede zorg kan hier een groot verschil maken voor patiënten. Daarom is toezicht op die zorg belangrijk.

De NHR stelt in een persbericht van 5 november 2020: ‘Alleen met data verzamelen ben je er niet. Het gaat er veel meer om dat we de data gebruiken om van te leren.’ Dat zijn geen loze woorden.

In de resultaten over 2019 is goed te zien dat die boodschap geland is in ziekenhuizen. En hoe! Veel van de eigen analyses in de toelichtingen zijn opvallend goed. Het toezicht kan dan ook verschuiven van toezicht op de gegevens naar toezicht op het leren en verbeteren op basis van eigen gegevens. 

De kwaliteitsindicatoren over hart en vaten in dit magazine zijn: 

Meer informatie

Basisset 2020
In de Basisset Medisch Specialistische Zorg 2020 staan de kwaliteitsindicatoren die de ziekenhuizen en klinieken invulden over 2020. Deze gegevens zijn de input voor ‘Het resultaat telt’.

Terugkoppeling kwaliteitsindicatoren 'Het resultaat telt 2020’

Het Resultaat Telt: Particuliere Klinieken 2020
In het rapport Particuliere klinieken in getal en praktijk 2020 staan de resultaten van de kwaliteitsindicatoren die we alleen bij particuliere klinieken hebben uitgevraagd.