Hypoglycemie

  • Intensive care > 3.1 Kwaliteitsregistratie NICE > 3.1.2 Kwaliteitsindicator Hypoglycemie.

Uit onderzoek blijkt dat glucose een toxisch effect heeft op organen van patiënten met een actieve ontsteking. Hiermee is de regulatie van de glucosespiegel een alom geaccepteerd behandeldoel van IC-patiënten.

Regulatie van de glucosespiegel is een geaccepteerd behandeldoel van IC-patiënten.

De belangrijkste vraag is op welk niveau de glucosespiegel gereguleerd moet worden. Het is duidelijk dat hypoglycemie geassocieerd is met slechtere uitkomst. Een ernstige hypoglycemie wordt gedefinieerd als een glucosewaarde onder 2,2 mmol/l. Ook de duur van de hypoglycemie is relevant.

De Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) rapporteert onder meer de incidentie van hypoglycemie en de tijdsduur die verstrijkt voordat na een hypoglycemie opnieuw de glucosewaarde wordt gecontroleerd. Dit laatste geeft een indicatie van de duur.

Een ziekenhuis kan de kwaliteitsindicator in een eigen registratiesysteem vastleggen maar moet daarbij de definities van de NICE aanhouden. 

Resultaten over 2020

De spreiding van de incidentie van ernstig lage bloedsuiker (bloedglucose < 2,2 mmol/l) en vervolgens de tijdsduur die verstrijkt voordat na een lage bloedsuiker opnieuw de glucosewaarde wordt gecontroleerd, is groot.

Ook al is de aanlevering van deze kwaliteitsindicator aan inspectie niet meer nodig, de inspectie vraagt aan de ziekenhuizen om dit samen met de beroepsgroep te blijven volgen en van elkaar te leren. Belangrijk is dat ziekenhuizen zich spiegelen aan anderen en leren van elkaar. De inspectie zal de ontwikkelingen blijven volgen in de gesprekken met de betreffende ziekenhuizen.

Waar letten wij als inspectie op?

Gepast reageren bij problemen: de snelheid van de reactie op een probleem (lage bloedsuiker bij de kwaliteitsindicator Hypoglycemie) is belangrijk voor een goed resultaat. Daarom volgt NICE de snelheid van herstel bij een lage bloedsuiker.

Perioden met een te lage bloedsuikerwaarde (hypoglycemie) zijn gevaarlijk. Dit kan bij kwetsbare patiënten dodelijk zijn.

De nationale intensive care evaluatie (NICE) rapporteert onder meer hoe vaak hypoglycemie voorkomt en hoe lang het duurt voordat daarna opnieuw de bloedsuikerwaarde wordt gecontroleerd. 

De stichting NICE verzorgt de continue en complete registratie van alle beschikbare gegevens van deelnemende IC-afdelingen. Het doel hiervan is het volgen en verbeteren van de kwaliteit van IC-zorg.