Screening op en observatie van delirium

  • Zorg > 8.2 Delirium > 8.2.1 Kwaliteitsindicator Zorgplan voor delirium. 
  • Zorg > 8.2 Delirium > 8.2.2 Kwaliteitsindicator Screening op delirium op de SEH.

Een delier kan met de DOSS- of CAM-screening vroegtijdig worden vastgesteld. Tijdige behandeling van een delier kan complicaties voorkomen. Het doel van de kwaliteitsindicator Screening op delirium op de spoedeisende hulp (SEH) is het stimuleren van het gebruik van de DOSS of CAM bij patiënten met een verhoogd risico op een delier.

Een delier kan complicaties en ongewenst lange opname tot gevolg hebben.

Resultaten over 2020

Tussen de ziekenhuizen bestaan grote verschillen als het gaat om een gestandaardiseerde inschatting van een (risico op een) delier, het in werking stellen van een zorgplan/verpleegplan delier en het standaard screenen van delier op de SEH. Het is lastig uit te leggen aan (familie van) patiënten, dat de diversiteit zo groot is.

Veel ziekenhuizen erkennen de noodzaak en zijn in 2020 gestart met implementatie. Verbetering is nodig en mogelijk. Meerdere ziekenhuizen kondigen verbetermaatregelen aan. Hierin kunnen en moeten ziekenhuizen en zorginstellingen van elkaar leren, aangezien er goede voorbeelden beschikbaar zijn.

De inspectie gaat er vanuit dat de ziekenhuizen in 2021 een vervolgstap zullen maken.

Waar is de kwaliteitsindicator op gebaseerd?

De kwaliteitsindicator is gebaseerd op de richtlijn Delier Volwassenen en ouderen van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) uit 2013.

Waar letten wij als inspectie op?

Een delirium is een veel voorkomende vorm van psychopathologie bij patiënten van 70 jaar en ouder, die zijn opgenomen. Een delirium kenmerkt zich door het snelle ontstaan en de wisseling van symptomen.

Als het ontstaan van een delirium gemist wordt bij een patiënt, is er een kans op complicaties. Hiervan kan een ongewenst verlengde opname en een slechtere prognose het gevolg zijn.

Patiënten van 70 jaar en ouder hebben een verhoogd risico om tijdens een ziekenhuisopname een delier te ontwikkelen.

Een delier is een psychisch beeld, dat wordt gekenmerkt door verwarring, cognitieve problemen of aandachtstoornissen. Een delier is voor de patiënt en zijn naasten een akelige ervaring. Daarbij kan een delier complicaties en een ongewenst lange opname tot gevolg hebben. Krijgen patiënten een delier na de operatie, dan hebben ze een verhoogd risico op overlijden binnen twee jaar na de operatie.

Een delier ontstaat snel en heeft wisselende symptomen. Om zo snel mogelijk een delier te behandelen is het tijdig herkennen van groot belang.