Colonchirurgie

  • Kwetsbare groepen > 17.2 Colonchirurgie bij ouderen > 17.2.1 Kwaliteitsindicator Screening op kwetsbaarheid bij colonchirurgie (1). 
  • Kwetsbare groepen > 17.2 Colonchirurgie bij ouderen > 17.2.2 Kwaliteitsindicator Beoordeling bij kwetsbaarheid (2).

Het zorgpad voor kwetsbare ouderen patiënt rond een darmoperatie is de basis voor deze kwaliteitsindicatoren.

Voorafgaand aan een operatie bij darmkanker is screening van en beoordeling op een verhoogd risico op nieuwe beperkingen in het dagelijks functioneren bij oudere patiënten van belang. Het zorgpad voor de kwetsbare oudere patiënt rondom een darmoperatie (colorectale ingreep) vormt de basis voor deze kwaliteitsindicatoren.

Een zorgpad bestaat uit opeenvolgende stappen in het zorgproces waarbij de uitdaging zit in het compleet en zorgvuldig uitvoeren. In dit geval gaat het om het onderdeel screenen van kwetsbaarheid van de oudere patiënt voorafgaand aan een planbare (electieve) colonchirurgie.

Resultaten over 2020

In 71 Nederlandse ziekenhuizen vindt electieve colonchirurgie plaats. In al deze ziekenhuizen is het aantal kwetsbare patiënten van 70 jaar en ouder met indicatie colonchirurgie, dat preoperatief beoordeeld is door een generalistische medisch specialist met ervaring in de geriatrie, bekend.

Het gemiddelde percentage gescreende patiënten van 70 jaar en ouder met indicatie colonchirurgie is 93,4% ± 10,3%. Dit is vergelijkbaar met voorgaande verslagjaren.

Alle ziekenhuizen hebben een screenings- en beoordelingssysteem