Wachttijd tussen diagnose en aanvang neo-adjuvante chemotherapie bij borstkankerpatiënten

  • Oncologie > 9.2 Borstkanker > 9.2.1 Kwaliteitsindicator Wachttijd tussen diagnose en aanvang neo-adjuvante chemotherapie bij borstkankerpatiënten.

Neo-adjuvante chemotherapie bij borstkankerpatiënten is een aanvullende behandeling vóór de andere behandeling (operatie), met als doel de tumor te verkleinen. Het is voor patiënten goed om na de diagnose van borstkanker na te denken over de aangeboden behandeling. Bijvoorbeeld wel of geen chemotherapie, of eerst chirurgie en dan pas chemotherapie.

Er mogen maximaal 5 weken zitten tussen diagnose en start van de behandeling.

Een patiënt kan gesprekken voeren met verpleegkundigen en artsen die zijn gespecialiseerd in borstkankerzorg. Zo kan de patiënt goed een keuze voor een behandeling maken. Maar deze gesprekken mogen niet leiden tot onnodige vertraging.

Daarom mogen er maximaal 5 weken zitten tussen de diagnose en de start van de behandeling. De behandeling is in het geval van deze kwaliteitsindicator de chemotherapie die wordt gegeven vóór de operatie. Steeds meer patiënten krijgen chemotherapie vóór de operatie.

Resultaten over 2020

In 75 Nederlandse ziekenhuizen worden patiënten chirurgisch behandeld in verband met een mammacarcinoom. In al deze ziekenhuizen wordt neo-adjuvante chemotherapie gegeven aan patiënten met een nieuw gediagnosticeerd mammacarcinoom.

In 2020 werden in totaal in Nederland 3160 patiënten primair behandeld met neo-adjuvante chemotherapie voor een nieuw gediagnosticeerd invasief M0 mammacarcinoom. Dit is vergelijkbaar met voorgaand verslagjaar (3395 patiënten).

Waar letten wij als inspectie op?

De inspectie heeft enkele jaren geleden geconstateerd dat de chirurgische behandeling voor borstkanker zo ver ontwikkeld was, dat kwaliteitsindicatoren voor dat onderwerp niet nuttig meer waren. Op de andere onderdelen was relatief minder zicht. Daarom is het toezicht gericht op de behandeling met cytostatica, celdodende middelen.