Voorkomen onnodig lang nuchter zijn van kinderen in de preoperatieve fase

  • Operatief proces > 1.1 Preoperatief en infrastructuur > 1.1.3 Voorkomen onnodig lang nuchter zijn van kinderen in de preoperatieve fase.

Dit doel is te bereiken met betere afstemming en voorlichting.

Het verbeterdoel ‘Voorkomen onnodig lang nuchter zijn van kinderen in de preoperatieve fase’ zegt iets over de kwaliteit van zorg aan kinderen die geopereerd worden.

Het doel hiervan is het verminderen van het aantal kinderen dat langer dan 2 uur voor een operatie nuchter is voor heldere vloeistoffen. Behandelaars kunnen dit doel bereiken door het afstemmingsproces rondom het nuchterbeleid van kinderen en de voorlichting hierover aan ouders/verzorgers en kind te optimaliseren.

Resultaten over 2020

Het merendeel van de ziekenhuizen beschreef het beleid waarmee ze onnodig lang nuchter zijn van kinderen in de preoperatieve fase voorkomen. Hiervan leverden 7 ziekenhuizen kwalitatieve gegevens aan. Hierbij werd 5 keer een interpretatie in de toelichting gegeven die reëel was in relatie tot het resultaat. 

De inspectie is verheugd dat bij de eerste uitvraag van dit verbeterdoel zoveel ziekenhuizen een uitwerking aanleverden. De inspectie vraagt ziekenhuizen om ‘Voorkomen onnodig lang nuchter zijn van kinderen in de preoperatieve fase’ in kaart te brengen, als dit nog onvoldoende of niet in beeld is, en te onderzoeken of verbetering mogelijk is. 

Een eerste aanlevering van verbeterdoelen is nieuw en het is begrijpelijk dat ziekenhuizen nog leren hoe ze een verbeterdoel moeten vormgeven om het doel te bereiken. Concluderend stellen we dat Nederland mooie voorbeelden heeft om ‘Voorkomen onnodig lang nuchter zijn van kinderen in de preoperatieve fase’ te verbeteren. Meerdere ziekenhuizen kunnen en moeten hiervan leren.

Waar letten wij als inspectie op?

De resultaten van de ziekenhuizen varieerden behoorlijk. Een aantal heel goede voorbeelden kwam duidelijk naar voren. Deze ziekenhuizen gaven een volledig inhoudelijke beschrijving. Dit liet zien dat het belang van ‘Voorkomen onnodig lang nuchter zijn van kinderen in de preoperatieve fase’ duidelijk zichtbaar was en begrepen werd. Deze kunnen echt als voorbeeld dienen voor groot aantal ziekenhuizen. 

De inspectie vraagt alle ziekenhuizen kennis te nemen van deze best practices, en hiervan te leren en te verbeteren. Idealiter start een (landelijke) dialoog over ‘Voorkomen onnodig lang nuchter zijn van kinderen in de preoperatieve fase’ in Nederland tussen verschillende ziekenhuizen. Binnen de Nederlandse gezondheidszorg ligt nog een belangrijke taak om ‘Voorkomen onnodig lang nuchter zijn van kinderen in de preoperatieve fase’ te verbeteren.

De inspectie kijkt uit naar de aanlevering van 2021 en bespreekt de opvallende resultaten met de betreffende ziekenhuizen om te bepalen wat zij nodig hebben om de vervolgstap te kunnen zetten.