Doorlooptijd IAT

  • Hart en vaten > 10.6 Doorlooptijd IAT > 10.6.1 Kwaliteitsindicator Doorlooptijd IAT.

Doorlooptijd intra-arteriële therapie (IAT) is een nieuwe kwaliteitsindicator. IAT is een behandeling waarbij geprobeerd wordt een bloedstolsel uit het bloedvat te halen. De uitslagen zijn in de huidige vorm zonder eigen analyse van het ziekenhuis niet te duiden.

Resultaten over 2020

IAT-centra leveren de mediane deur-tot-deur-tot-liestijd aan van alle patiënten met een acuut herseninfarct die vanuit een intraveneuze trombolyse (IVT)-centrum naar het IAT-centrum verwezen zijn voor IAT.

De mediane deur-tot-deur-tot-liestijd kan aanleiding zijn om te analyseren hoe ziekenhuizen een constructieve werkwijze binnen het ziekenhuis én de regionale samenwerking tussen ziekenhuizen en ambulancediensten hebben ingericht.

De inspectie ziet dat graag in de toelichting terug zodat andere IAT-centra kunnen vergelijken, hiervan kunnen leren en hun werkwijzen kunnen optimaliseren.

Waar letten wij als inspectie op?

Als een patiënt een herseninfarct krijgt, moet deze tijdig behandeld worden. Daar zijn 2 methoden voor: 

  • met een medicament (intraveneuze trombolyse IVT, kwaliteitsindicator tot 2013) en 
  • met een katheter in de slagader (intra-arteriële therapie, IAT). Deze laatste methode is relatief nieuw en wordt uitgevoerd in een beperkt aantal ziekenhuizen. De behandeling moet worden uitgevoerd voordat te veel hersencellen zijn afgestorven. Daarom wordt gekeken naar de tijd tussen binnenkomst in het eerste ziekenhuis en de start van de behandeling.