Percentage ERCP’s ingevoerd in de landelijke kwaliteitsregistratie

  • Spijsverteringssysteem > 14.1 Endoscopische verrichtingen > 14.1.1 Kwaliteitsindicator Percentage ERCP’s ingevoerd in de landelijke kwaliteitsregistratie.

Een endoscopische retrograde cholangio- en pancreaticografie (ERCP) is een kijkonderzoek van de galwegen. Bij een ERCP kunnen complicaties optreden, zoals een infectie of bloeding. 

Landelijke registratie is belangrijk voor goede analyse en verbetering

Soms is een ERCP niet voldoende en moet onderzoek herhaald worden.
Een landelijke registratie is belangrijk om de uitkomsten van de ERCP goed te analyseren en mogelijke verbeteringen in te zetten.

Resultaten over 2020

In 62 Nederlandse ziekenhuizen worden ERCP’s uitgevoerd en al deze ziekenhuizen leveren de patiëntengegevens aan de landelijke kwaliteitsregistratie ERCP. Het landelijk gemiddeld percentage ERCP’s die zijn ingevoerd in de landelijke kwaliteitsregistratie, is 97,1%.

Waar letten wij als inspectie op?

De inspectie let op volledige informatie over de kwaliteit van de ERCP voor leren en verbeteren. Dankzij een goede registratie kan een instelling tijdig zien of er problemen zijn met de kwaliteit van de zorg. Uitspraken over de ernst van de problemen zijn meestal alleen mogelijk als de registratie ook goed is ingevuld.