Successrate ERCP: percentage procedurele intentie geslaagd

  • Spijsverteringssysteem > 14.1 Endoscopische verrichtingen > 14.1.2 Kwaliteitsindicator Successrate ERCP: percentage procedurele intentie geslaagd.

Binnen de landelijke registratie van ERCP's kunnen ziekenhuizen ook registreren in hoeverre het beoogde doel wordt bereikt. Dit gebeurt door te kijken of de procedure is geslaagd. 

De norm is dat in 80% van de gevallen de procedure is geslaagd

De norm is dat in 80% van de gevallen de procedure is geslaagd. Dit heet een ‘successrate’ van 80%. Elke arts die ERCP’s uitvoert, kan zien wat de ‘successrate’ is.

De kwaliteitsindicator vraagt naar een som van alle ‘successrates’, gedeeld door het aantal artsen die ERCP’s uitvoeren. Dit levert dan een gemiddelde ‘successrate’ per ziekenhuis op. 

Resultaten over 2020

Alle Nederlandse ziekenhuizen voldoen aan de norm die de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL) stelt. Deze norm stelt dat 80% van de ERCP’s met level 1 Schutz classificatie moet slagen in hun opzet.

Waar letten wij als inspectie op?

Hoe vaak is het vooraf gestelde doel ‘de procedurele intentie’ bereikt? Een ERCP is een complexe handeling waarvoor kennis nodig is. Daarom maken ziekenhuizen openbaar hoe vaak het lukt om deze handeling goed uit te voeren.