Er blijven verschillen tussen ziekenhuizen in het percentage spontane bevallingen. 

Het doel van de verloskundige zorg (perinatale zorg) is een zo goed en veilig mogelijke uitkomst voor moeder en kind. Zowel een keizersnede als een bevalling met een vacuümpomp brengt risico’s voor moeder en kind met zich mee.

De uitkomst voor moeder en kind moet optimaal zijn. Daarom moet steeds de afweging worden gemaakt of een spontaan beloop van de bevalling afgewacht kan worden of niet.

De kwaliteitsindicator over perinatale zorg in dit magazine is: 

Meer informatie

Basisset 2020
In de Basisset Medisch Specialistische Zorg 2020 staan de kwaliteitsindicatoren die de ziekenhuizen en klinieken invulden over 2020. Deze gegevens zijn de input voor ‘Het resultaat telt’.

Terugkoppeling kwaliteitsindicatoren 'Het resultaat telt 2020’