Vast aanspreekpunt in de oncologische keten

  • Oncologie > 9.1 Oncologisch proces > 9.1.1 Kwaliteitsindicator Vast aanspreekpunt in de oncologische keten.

Eén contactpersoon gewenst

Patiënten geven regelmatig aan dat zij coördinatie van hun contacten met de zorg belangrijk vinden. Patiëntenverenigingen hebben hun eigen kwaliteitsindicatorensysteem via de Transparantiekalender. Maar in dit geval hebben Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en de Patiëntenfederatie Nederland in 2014 gezamenlijk de kwaliteitsindicator voor het vaste aanspreekpunt in de oncologische keten ontwikkeld.

Het is belangrijk dat een patiënt een herkenbare en vaste contactpersoon heeft.

Deze kwaliteitsindicator was de eerste stap. Maar hiermee zijn niet alle problemen opgelost. Eén contactpersoon die ook coördineert tijdens de verschillende behandelingen is bijvoorbeeld nog niet altijd aanwezig. 

Resultaten over 2020

Vrijwel alle ziekenhuizen hebben het werkproces zorginhoudelijke aanspreekpunt voor oncologische zorg voor patiënten met borstkanker of darmkanker op orde.

Waar letten wij als inspectie op?

Tijdens een behandeling van kanker komt er veel op een patiënt af. De behandelingen zijn complex en kunnen ernstige bijwerkingen hebben. Er zijn meestal veel gevolgen om rekening mee te houden. Het is dan belangrijk dat een patiënt een herkenbare en vaste contactpersoon heeft.

De zorg binnen de keten van patiënten met kanker is ingewikkeld. De keten bestaat uit verschillende stappen, zoals diagnose en therapie. Die stappen komen soms na elkaar, maar vaak ook tegelijk. Hierbij zijn vaak meerdere professionals in meerdere organisaties betrokken.

Om de stappen goed te laten verlopen is het belangrijk dat de patiënt een duidelijk aanspreekpunt heeft. Dit aanspreekpunt of deze casemanager zorgt voor goede communicatie met de patiënt over het zorgproces. Hierdoor verbetert de overdracht en werken de behandelaars beter samen.

De kwaliteit en effectiviteit van de zorg neemt hiermee ook toe. En ook de kwaliteit van de begeleiding van de patiënt verbetert. Voor patiënten met kanker is het dus van belang dat zij weten wie hun aanspreekpunt is als zij zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ook de andere zorgverleners moeten dat weten. Zij moeten immers weten wie zij kunnen benaderen om een boodschap over te brengen of aanwezig te zijn bij bijvoorbeeld een slechtnieuwsgesprek.