Thoraxchirurgie

  • Hart en vaten > 10.4 Thoraxchirurgie > 10.4.1 Kwaliteitsindicator Percentage diepe sternumwondproblemen, mediastinitis.  
  • Hart en vaten > 10.4 Thoraxchirurgie > 10.4.2 Kwaliteitsindicator Stroke, met restletsel, na hartchirurgie.

De kwaliteitsindicator Thoraxchirurgie gaat over het mogelijk optreden van problemen bij patiënten na een openhartoperatie. Welk percentage krijgt een diepe borstbeeninfectie en welk percentage krijgt een herseninfarct?

Deze indicatoren moeten het aantal complicaties na een openhartoperatie verlagen.

Voor thoraxchirurgie zijn 2 kwaliteitsindicatoren: 

  1. Percentage diepe sternumwondproblemen, mediastinitis. 
  2. De kwaliteitsindicator Stroke, met restletsel, na hartchirurgie vraagt naar het percentage patiënten dat een herseninfarct met restletsel heeft gekregen na een hartoperatie.  

Het doel van beide kwaliteitsindicatoren is het terugbrengen van complicaties na een openhartoperatie.

Percentage diepe sternumwondproblemen, mediastinitis

De kwaliteitsindicator Percentage diepe sternumwondproblemen, mediastinitis vraagt naar het percentage patiënten bij wie een diepe borstbeeninfectie is ontstaan na een openhartoperatie. Dit is een ernstige complicatie waar een patiënt veel last van kan hebben. Hij moet dan intensief behandeld worden en het verblijf in het ziekenhuis duurt langer.

Resultaten over 2020

In 16 Nederlandse ziekenhuizen worden openhartoperaties uitgevoerd. Het gemiddelde percentage diepe sternumwondproblemen, mediastinitis, tijdens de ziekenhuisopname na een openhartoperatie is 0,6% ± 0,3%. Dit is een verbetering in vergelijking met voorgaand verslagjaar (0,8% ± 0,8%).

Waar letten wij als inspectie op?

Bij een openhartoperatie wordt het borstbeen doorgezaagd. Dit kan leiden tot ernstige complicaties zoals diepe wondproblemen.

Stroke, met restletsel, na hartchirurgie

De kwaliteitsindicator Stroke, met restletsel, na hartchirurgie vraagt naar het percentage patiënten dat een herseninfarct met restletsel heeft gekregen na een hartoperatie. 

Resultaten over 2020

Het gemiddelde percentage patiënten die een openhartoperatie heeft ondergaan en die postoperatief een stroke met restletsel kreeg en geen voorgeschiedenis van CVA en/of TIA had, is 0,86% ± 0,43%. Dit is onveranderd in de afgelopen 4 jaar.

Waar letten wij als inspectie op?

Een van de risico’s van hartoperaties is een herseninfarct. Een herseninfarct ontstaat doordat een stolsel een bloedvat in de hersenen afsluit. Een deel van de hersenen krijgt dan geen zuurstof meer. Hierdoor ontstaan uitvalsverschijnselen.