Verbeterdoel: Goede continuïteit van zorg voor kwetsbare patiënten

  • Algemeen kwaliteitsbeleid > 18.8 Continuïteit van zorg > 18.8.1 Goede continuïteit van zorg voor kwetsbare patiënten. 

Resultaten over 2020

Tussen de ziekenhuizen was een grote variatie. Een aantal heel goede voorbeelden kwam duidelijk naar voren. Deze ziekenhuizen gaven een volledig inhoudelijke beschrijving van de aandacht voor overdracht, de inzet van beleid voor en kwaliteitsverbetering en de evaluatie van het beleid, waarin het belang voor een goede en tijdige overdracht van kwetsbare ouderen duidelijk begrepen en zichtbaar werd. Deze kunnen als voorbeeld dienen voor een groot aantal ziekenhuizen.

Concluderend kan gesteld worden dat Nederland mooie voorbeelden kent om continuïteit van de zorg van kwetsbare ouderen vorm te geven en te verbeteren. Ziekenhuizen en particuliere klinieken kunnen en moeten hiervan leren.

Waar letten wij als inspectie op?

De inspectie vraagt alle ziekenhuizen en particuliere klinieken kennis te nemen van best practices, en hiervan te leren en te verbeteren. Idealiter start een (landelijke) dialoog over de overdracht en de continuïteit van zorg in Nederland tussen ziekenhuizen en particuliere klinieken. Op 4 oktober 2021 organiseerde de inspectie een inspiratiesessie om met elkaar het gesprek aan te gaan over hoe de continuïteit van zorg in Nederland geoptimaliseerd kan worden. In Nederland ligt nog een belangrijke taak om de continuïteit van zorg van kwetsbare groepen (te beginnen met kwetsbare ouderen) te verbeteren.