De kwaliteitsindicatoren bij diagnostiek zijn vooral gericht op beroepen die zijn gespecialiseerd in onderzoeken met een diagnostisch doel. Het gaat bijvoorbeeld om radiologen, pathologen en medisch microbiologen.

Het doel van diagnostiek is vast te stellen welke (benoembare) problemen bij een patiënt aanwezig zijn.

Diabetisch voetenteam en tijdige diagnostiek perifeer arterieel vaatlijden (PAV)

  • Diagnostiek > 5.1 Diabetisch voetenteam en tijdige diagnostiek PAV > 5.1.1 Kwaliteitsindicator Diabetisch voetenteam en tijdige diagnostiek PAV.

De kwaliteitsindicator Diabetisch voetenteam en tijdige diagnostiek perifeer arterieel vaatlijden (PAV) bevordert een multidisciplinaire behandeling van patiënten met diabetes mellitus en een voetwond én onderzoek naar PAV. 

Behandeling in een vroeg stadium kan amputatie van de voet voorkomen.

Het diabetisch voetenteam is belangrijk voor een snel herstel van een diabetische voetwond. Het verkleint de kans op een gevaarlijke infectie en daarmee mogelijke amputatie van de voet.

De duidelijke uitleg over de aanpak verdient bij veel ziekenhuizen een compliment.

Resultaten over 2020

73 Nederlandse ziekenhuizen behandelen patiënten met diabetische voetwonden. Van deze ziekenhuizen hebben 10 geen (diabetische) podotherapeut en 4 van deze ziekenhuizen hebben geen gipsverbandmeester als lid van het multidisciplinair voetenteam.

In 2 ziekenhuizen maken 2 van de 4 genoemde disciplines onderdeel uit van het multidisciplinair voetenteam. 64 ziekenhuizen hebben minimaal een keer per week een multidisciplinair spreekuur van het multidisciplinaire voetenteam, waarbij minimaal 2 professionals uit het voetenteam aanwezig zijn. 

Waar letten wij als inspectie op?

Diabetisch voetenteam PAV: de behandeling van patiënten met een diabetische voet (perifeer vaatlijden en infectie) is complex. Behandeling in een vroeg stadium kan amputatie van de voet voorkomen. Onvoldoende en niet tijdige diagnostiek kan het herstel van een voetwond vertragen. Bij onvoldoende herstel is er een kans op een gevaarlijke infectie die kan leiden tot amputatie van de voet.

Het diabetisch voetenteam is belangrijk om amputatie te voorkomen.
Multidisciplinaire behandeling van patiënten met diabetes mellitus en een voetwond én onderzoek naar perifeer arterieel vaatlijden (PAV) zijn belangrijk voor een snel herstel van een diabetische voetwond.

Het verkleint de kans op een gevaarlijke infectie en daarmee mogelijke amputatie van de voet.

Meer informatie

Basisset 2020
In de Basisset Medisch Specialistische Zorg 2020 staan de kwaliteitsindicatoren die de ziekenhuizen en klinieken invulden over 2020. Deze gegevens zijn de input voor ‘Het resultaat telt’.

Terugkoppeling kwaliteitsindicatoren 'Het resultaat telt 2020’