Heroperaties bij een heupfractuur

  • Operatief proces > 1.3 Traumatologische en orthopedische chirurgie > 1.3.1 Kwaliteitsindicator Heroperaties bij een heupfractuur.

Bij onvoldoende onderzoek van eigen uitkomsten kunnen problemen in kwaliteit van zorg langer blijven bestaan.

De kwaliteitsindicator Heroperaties bij een heupfractuur zegt iets over de kwaliteit van zorg aan patiënten met een gebroken heup.

De kwaliteitsindicator is onderverdeeld in heroperaties na verschillende ingrepen: 

  • een pen aanbrengen in de heup (interne fixatie); 
  • een heupimplantaat plaatsen (endoprothese); 
  • een breuk in de verdikking van het heupgewricht herstellen (pertrochantere fractuur).

Alle heroperaties binnen één verslagjaar worden meegeteld, ook als de primaire ingreep vóór het verslagjaar werd uitgevoerd.
Het doel van deze kwaliteitsindicator is bevorderen van de kwaliteit van ingrepen na een gebroken heup.

Resultaten over 2020

In totaal 72 Nederlandse ziekenhuizen geven aan patiënten te behandelen met een heupfractuur. In vergelijking met de voorgaande verslagjaren zijn bij deze kwaliteitsindicator geen grote opvallende verschillen op landelijk niveau.

Waar letten wij als inspectie op?

Patiënten met een heupfractuur hebben vaak meerdere gezondheidsproblemen. Hierdoor is de kans groter dat een patiënt binnen een jaar overlijdt. De kwaliteit van de zorg voor deze patiënten is dan ook belangrijk. Bij onvoldoende onderzoek van de eigen uitkomsten blijven problemen binnen de kwaliteit van zorg mogelijk langer bestaan. 

Een heroperatie van een gebroken heup is een operatie aan hetzelfde gewricht, binnen 60 dagen na de eerste ingreep. Het doel hiervan is behandeling van een complicatie van de eerste ingreep.

Bij een heroperatie hoort ook het terugzetten van een heupprothese die uit de kom is geraakt.