Plastische en/of reconstructieve chirurgie (implantaten)

  • Operatief proces > 1.8 Plastische en/of reconstructieve chirurgie (implantaten) > 1.8.2 Kwaliteitsindicator Borstimplantaten.
  • Operatief proces > 1.8 Plastische en/of reconstructieve chirurgie (implantaten) > 1.8.3 Kwaliteitsindicator Deelname aan Dutch Breast Implant Registry (DBIR).

Borstimplantaten

Met de kwaliteitsindicator Borstimplantaten houden ziekenhuizen bij wat de uitkomst is van operaties waarbij borstimplantaten of expanders worden geplaatst. De kwaliteitsindicator houdt bij hoe vaak een implantaat binnen 60 dagen weer verwijderd moet worden.

De kwaliteitsindicator is gesplitst in twee groepen:

  1. Explantatie (verwijdering) van een implantaat of expander die in dezelfde operatie is geplaatst als het verwijderen van de borst. 
  2. Explantatie van een implantaat of expander die in een (tweede) vervolgoperatie is geplaatst, na het verwijderen van een borst.

Verwijdering van een borstimplantaat of expander is zeer ingrijpend en leidt tot extra kosten.

De kwaliteitsindicator vraagt ook om het percentage implantaten dat is verwijderd en waarbij de huid voldoende opgerekt was voor de plaatsing van het implantaat.

Resultaten over 2020

Ziekenhuizen doen er goed aan om gegevens van meerdere jaren te vergelijken. Zowel met de gegevens binnen het eigen ziekenhuis, als met de gegevens van andere ziekenhuizen. Bij zeldzame gebeurtenissen geldt dat voor elk ziekenhuis.

Waar letten wij als inspectie op?

Infectie van een borstimplantaat of expander is een ernstige complicatie. Hierdoor moet vaak een borstimplantaat of expander worden verwijderd. Dit is zeer ingrijpend voor de patiënt en het leidt ook tot extra kosten.

De kwaliteitsindicator Borstimplantaten zegt iets over de kwaliteit van de chirurgische behandeling van patiënten die een borstimplantaat krijgen. Het gaat om implantaten of expanders die worden geplaatst na het verwijderen van een borst.

Een expander is een soort ballonnetje dat na de operatie regelmatig wordt gevuld met een steriele zoutoplossing. Dit wordt gebruikt om de huid op te rekken voor de plaatsing van een definitieve prothese.

Deelname aan Dutch Breast Implant Registry (DBIR)

Een doel van de kwaliteitsindicator Deelname aan de DBIR is het stimuleren van de registratie in de Dutch Breast Implant Registry (DBIR). Op basis hiervan kan de beroepsgroep de geleverde zorg evalueren.

Door onderling gegevens te vergelijken, kunnen ziekenhuizen de kwaliteit van zorg verbeteren.

Resultaten over 2020

Meer dan de helft van de ziekenhuizen lukt het om minimaal 95% van de borstprothesen volledig aan de DBIR aan te leveren. De inspectie vraagt de andere ziekenhuizen om na te gaan wat er nodig is om hiertoe te komen.

Waar letten wij als inspectie op?

De DBIR registreert de toepassing van borstimplantaten en de resultaten van borstoperaties waarbij borstimplantaten worden gebruikt door plastisch chirurgen. Registreren ziekenhuizen niet in DBIR? Dan bestaat de kans dat er geen inzicht is in de zorg die zij leveren rondom borstimplantaten en expanders. Hierdoor blijven problemen in de zorg langer bestaan.

De kwaliteitsindicator Deelname aan de DBIR geeft aan welke ziekenhuizen gegevens registreren in dit borstimplantatenregister. Met de DBIR kunnen de ziekenhuizen eigen gegevens vergelijken met gegevens van andere ziekenhuizen. Hierdoor kunnen ze de eigen kwaliteit van zorg beoordelen en waar nodig verbeteren.