Screening ondervoeding geriatrische patiënten

  • Kwetsbare groepen > 17.1 Ondervoeding geriatrische patiënten > 17.1.1 Kwaliteitsindicator Screening ondervoeding geriatrische patiënten.

Bij oudere patiënten die te maken hebben met twee of meer ziekten en beperkingen is ondervoeding een veelvoorkomend probleem met mogelijk grote gevolgen voor de kwaliteit van leven. Met tijdige screening is veel te voorkomen.

Tijdige screening op ondervoeding bij ouderen kan veel problemen voorkomen.

Een eerste stap om ondervoeding bij geriatrische patiënten aan te pakken is het screenen van iedere nieuwe geriatrische patiënt die voor het eerst een polikliniek bezoekt. Het doel van deze kwaliteitsindicator is dan ook om ondervoeding bij deze patiënten terug te dringen door vroege herkenning. Zo kan op tijd een gepaste behandeling van ondervoeding ingezet worden.

Resultaten over 2020

In alle Nederlandse ziekenhuizen wordt op alle aanwezige geriatrische poli- of dagklinieken een gevalideerd screeningsinstrument gebruikt voor het vaststellen van ondervoeding. 

Gemiddeld wordt bij 88,9% van de geriatrische patiënten bij een eerste bezoek aan een geriatrische poli- of dagkliniek een gevalideerd screeningsinstrument gebruikt om ondervoeding vast te stellen (P10=75,1% en P90=99,4%). Dat is een daling ten opzichte van 2019 (91,0%) en het is nagenoeg gelijk aan 2018 (89,4%). 

Tijdens een coronapandemie een dergelijk resultaat behalen is te prijzen. De inspectie spreekt het vertrouwen uit dat de ziekenhuizen verder zullen leren en verbeteren.