Functionele uitkomst van kwetsbare ouderen met een proximale femurfractuur

  • Kwetsbare groepen > 17.3 Heupfractuur bij kwetsbare ouderen > 17.3.1 Kwaliteitsindicator Functionele uitkomst van kwetsbare ouderen met een proximale femurfractuur.

Deze indicator geeft een beeld van de samenwerking tussen ziekenhuis, eerste lijn en thuissituatie.

Bij een gebroken heup (proximale femurfractuur) is het belangrijk om te kijken of de kwetsbare patiënt mobieler is geworden na de ingreep voor de gebroken heup. Dit is een mooi voorbeeld van een uitkomst-indicator. 

Hiervoor kunnen ziekenhuizen de Katz-ADL-score en Mobilityscore gebruiken. Dit zijn hulpmiddelen voor het meten van algemene dagelijkse activiteiten en de mobiliteit. Het ziekenhuis moet daarvoor 3 maanden na de operatie informatie krijgen uit de eerste lijn (huisarts, thuiszorg) over de toestand van de patiënt. De kwaliteitsindicator geeft daarom ook een goed beeld hoe goed het ziekenhuis is in het samenwerken met de eerste lijn en de thuissituatie.

Resultaten over 2020

Algemeen is een trend zichtbaar dat meer functionele uitkomsten inzichtelijk zijn, het belang voor een goede functionele uitkomst bij een patiënt is steeds beter zichtbaar.

Als het gaat om de registratie, is nog verbetering mogelijk. Aandacht voor deze kwaliteitsindicator is nodig, de inspectie vraagt de ziekenhuizen om van elkaar te leren en te verbeteren.