Het stopmoment ‘de time-out-procedure’ (TOP) is een belangrijke controle bij een invasieve vasculaire behandeling, zoals een dotterbehandeling.

Een TOP verkleint de kans op fouten. Ook bij behandelingen in de vaten. Er zijn dit jaar meer toelichtingen op het volgen van deze procedure. De beschreven analyses en verbetermaatregelen zijn bruikbaar om te leren van elkaar en te verbeteren.

Time-out procedure bij vasculaire radiologische interventies

  • Interventies > 6.1 Interventies radiologie > 6.1.1 Kwaliteitsindicator Time-out procedure bij vasculaire radiologische interventies.

Het doel van de kwaliteitsindicator Time-out procedure (TOP) bij vasculaire radiologische interventies is het stimuleren van het uitvoeren van de TOP bij invasieve vasculaire behandelingen.

Resultaten over 2020

65 Nederlandse ziekenhuizen verrichten vasculaire interventies op de radiologie-afdeling. Al deze ziekenhuizen leggen in een digitaal verslagsysteem vast dat de uitvoering van de TOP volledig is doorlopen.

Het aantal vasculaire interventies waarbij de TOP volledig is uitgevoerd voor de start van de verrichting is met een gemiddeld percentage van 93,3% vergelijkbaar met de voorgaande 2 verslagjaren. 

Waar letten wij als inspectie op?

Time-out procedure bij vasculaire radiologische procedures: een TOP verkleint de kans op fouten. De TOP is dus belangrijk voor de veiligheid van de patiënt. Als de TOP niet of onvolledig wordt gedaan, dan bestaat de kans dat er zich problemen voordoen die vermeden konden worden. En dat kan leiden tot schade bij de patiënt.

Belangrijke vragen tijdens het stopmoment kunnen vermijdbare schade voor de patiënt voorkomen.

Stopmomenten (time-out-procedure, TOP) zijn momenten waarop zorgverleners controleren:

  • of het voorgaande proces volgens afspraak is verlopen; 
  • of alle partijen hun taken hebben uitgevoerd;
  • of de benodigde zaken zijn vastgelegd;
  • of de patiënt het traject verder kan vervolgen (kortom of hij groen licht heeft voor de volgende stap).

Bij een invasieve vasculaire behandeling bij de radiologie wordt een behandeling aan de bloedvaten uitgevoerd via een arterie (slagader) of vene (ader). Het is daarbij belangrijk dat iedereen die betrokken is bij de behandeling, goed is voorbereid.

Ook is het belangrijk dat het team controleert of alles volgens afspraak verloopt. Daarom is er vlak voor het begin van de invasieve vasculaire behandeling een stopmoment met het hele team. Tijdens het stopmoment wordt een aantal belangrijke vragen gesteld om vermijdbare schade voor de patiënt te voorkomen.

In de operatiekamers is het stopmoment al langere tijd succesvol ingevoerd.

Meer informatie

Basisset 2020
In de Basisset Medisch Specialistische Zorg 2020 staan de kwaliteitsindicatoren die de ziekenhuizen en klinieken invulden over 2020. Deze gegevens zijn de input voor ‘Het resultaat telt’.

Terugkoppeling kwaliteitsindicatoren 'Het resultaat telt 2020’