Palliatieve radiotherapie botmetastasen

  • Oncologie > 9.5 Botmetastasen > 9.5.1 Kwaliteitsindicator Palliatieve radiotherapie botmetastasen.

Behandeling van (pijnlijke) botmetastasen is een belangrijk onderdeel van de (palliatieve) radiotherapie. Voor de kwaliteit van leven van de patiënt is het van belang dat de behandeling binnen korte tijd na aanmelding plaatsvindt.

Bij palliatie staat de kwaliteit van leven voorop. Pijnklachten door botmetastasen kunnen vaak goed bestreden worden met radiotherapie. Dit gaat in het algemeen om 1 of 2 bestralingen of een korte serie. Bij ongeveer 20% van alle verwijzingen voor radiotherapie gaat het om botmetastasen.

Bij palliatie staat de kwaliteit van leven voorop.

De norm is dat 80% van de patiënten binnen 7 dagen na aanmelding wordt behandeld. De overige 20% moet binnen 10 dagen worden behandeld.

De kwaliteitsindicator Palliatieve radiotherapie botmetastasen moet inzichtelijk maken in hoeverre aan deze norm wordt voldaan.

Resultaten over 2020

In 23 Nederlandse ziekenhuizen worden patiënten met botmetastasen behandeld met (palliatieve) radiotherapie. Op 2 ziekenhuizen na zijn de wachttijden van de palliatieve radiotherapeutische behandelingen bekend.

Waar letten wij als inspectie op?

Als patiënten niet meer kunnen genezen, moeten de gevolgen van de ziekte zo goed mogelijk worden opgevangen. De inspectie kijkt of patiënten snel genoeg geholpen worden als zij een uitgezaaide tumor in het bot hebben. Doel daarvan is botbreuken voorkomen.

Voor de kwaliteit van leven is het belangrijk dat pijnklachten bij botuitzaaiingen zo snel mogelijk worden verminderd. Dit is een vorm van palliatieve zorg: ondersteunende behandeling die is gericht op de bestrijding van pijn, zoals in dit geval door bestraling.