Dutch Spine Surgery Registry (DSSR)

  • Operatief proces > 1.3 Traumatologische en orthopedische chirurgie > 1.3.2 Kwaliteitsindicator Dutch Spine Surgery Registry (DSSR).

De kwaliteitsindicator Dutch Spine Surgery Registry (DSSR) zegt iets over mate waarin ziekenhuizen meedoen aan een landelijke registratie van operaties aan de wervelkolom waarbij wervels worden vastgezet (geïnstrumenteerde spinaalchirurgie).

Het doel van de registratie is verbetering van de kwaliteit van chirurgie aan de wervelkolom.

Het doel van de registratie is verbetering van de kwaliteit van wervelkolomchirurgie in zijn totale omvang.

Het doel van deze kwaliteitsindicator is stimulering van deelname aan de DSSR. Dit geeft inzicht in de kwaliteit van de geleverde zorg.

Resultaten over 2020

22 van de 31 Nederlandse ziekenhuizen en 4 (locaties van) particuliere klinieken die geïnstrumenteerde chirurgie voor degeneratieve wervelkolomaandoeningen uitvoeren, hebben gegevens aangeleverd voor de kwaliteitsindicator DSSR. Evenals voorgaande verslagjaren geven meerdere ziekenhuizen in de toelichting aan niet te registreren in de DSSR.

Waar letten wij als inspectie op?

Als ziekenhuizen gegevens over de eigen zorg onvoldoende vergelijken met gegevens van andere ziekenhuizen, bestaat de kans dat ze geen inzicht hebben in de zorg die zij leveren. Hierdoor kunnen problemen in de kwaliteit van zorg langer blijven bestaan. Als ze onderling onvoldoende samenwerken, worden problemen te eenzijdig bekeken.

Het doel van registratie in de landelijke kwaliteitsregistratie (DSSR) is verbetering van de kwaliteit van wervelkolomchirurgie (rug- en nekchirurgie).

In de registratie worden de indicatiestelling en de uitkomsten van chirurgische ingrepen vastgelegd. Chirurgen kunnen hiervan leren en zo de kwaliteit van hun handelen verbeteren. Ook kunnen ze zo de patiënten beter informeren over de voor- en nadelen van wervelkolom-operaties.