Percentage spontane partus in de ‘NTSV’-groep

  • Perinatale zorg > 16.1 Spontane bevalling > 16.1.1 Kwaliteitsindicator Percentage spontane partus in de ‘NTSV-groep’.

De kwaliteitsindicator Percentage spontane partus in de ‘NTSV’-groep richt zich op het percentage spontane bevallingen in het ziekenhuis. Het gaat over de registratie van bevallingen van nulliparous term singleton vertex (NTSV). Dit zijn vrouwen die voor de eerste keer zijn bevallen van een eenling in hoofdligging, na een voldragen zwangerschap.

Ziekenhuizen kunnen hun resultaten vergelijken met landelijke gegevens en zo nodig verbetermaatregelen nemen om de veiligheid rondom de bevalling te verhogen. 

Resultaten over 2020

Geboortezorg heeft ten doel een gezonde moeder en een gezond kind, na een bevalling waarbij de gevolgen en risico’s van afwachten of ingrijpen voortdurend zijn afgewogen op basis van state of the art in Nederland.

Meerdere ziekenhuizen hebben de problemen met de aanlevering van de gegevens aangepakt. Uit de toelichtingen blijkt niet welke acties de ziekenhuizen hebben ondernomen. Evenals voorgaande jaren zijn de gegevens die het ziekenhuis aanlevert mogelijk niet betrouwbaar. 

Waar letten wij als inspectie op?

Spontane bevalling in NTSV-groep. Soms is het nodig om te kiezen voor een kunstverlossing of keizersnede. Een kunstverlossing of keizersnede heeft een hoger risico op complicaties dan een spontane bevalling.

De keuze voor een kunstverlossing of keizersnede moet worden gemaakt als de baby en/of moeder in gevaar zijn. De keuze moet gebaseerd zijn op een weloverwogen keuze voor de behandeling met de minste risico’s voor moeder en kind.