Samenwerking en overleg met collega’s is belangrijk voor en het leren en verbeteren van de kwaliteit van zorg voor bijvoorbeeld patiënten met reuma. Gevraagd en georganiseerd, maar ook ongevraagd en spontaan. Daarom hechten wetenschappelijke verenigingen aan het stimuleren van vakgroepen met meer dan 1 specialist.

De Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) heeft minimumnormen opgesteld die voorkomen dat reumatologen solistisch werken. Dit is altijd belangrijk, maar het vraagt meer inspanning bij instellingen met een klein aantal specialisten.

Het doel van de kwaliteitsindicator is het bevorderen van minimumnormen reumatologie en met name het voorkomen van (te) kleine praktijken.

De kwaliteitsindicator is gebaseerd op de richtlijn Kwaliteitsnormen praktijkvoering reumatologie.

De norm bepaalt dat de vakgroep reumatologie moet bestaan uit tenminste 2 reumatologen. Het aantal fte (eenheden van aanstelling van 36 uur of meer) reumatologen is tenminste 1,6. Ieder van de reumatologen werkt tenminste 0,4 fte in de instelling.

De kwaliteitsindicator over het bewegingsapparaat in dit magazine is: 

Bewegen is belangrijk voor een goede kwaliteit van leven. Aandoeningen van het bewegingsapparaat veroorzaken niet veel sterfte, maar zijn verantwoordelijk voor een grote ziektelast.

Meer informatie

Basisset 2020
In de Basisset Medisch Specialistische Zorg 2020 staan de kwaliteitsindicatoren die de ziekenhuizen en klinieken invulden over 2020. Deze gegevens zijn de input voor ‘Het resultaat telt’.

Terugkoppeling kwaliteitsindicatoren 'Het resultaat telt 2020’

Het Resultaat Telt: Particuliere Klinieken 2020
In het rapport Particuliere klinieken in getal en praktijk 2020 staan de resultaten van de kwaliteitsindicatoren die we alleen bij particuliere klinieken hebben uitgevraagd.