Ondervoeding

  • Zorg > 8.1 Ondervoeding > 8.1.1 Kwaliteitsindicator Screening op ondervoeding bij in de kliniek opgenomen kinderen. 
  • Zorg > 8.1 Ondervoeding > 8.1.2 Kwaliteitsindicator Behandeling van ondervoeding.

Het doel van de kwaliteitsindicator Ondervoeding is inzicht verkrijgen en stimuleren van screening op ondervoeding en tijdige behandeling van ondervoeding bij alle klinische patiënten.

Vroege herkenning en behandeling van ondervoeding zorgt voor sneller herstel.

Vroege herkenning en behandeling van ondervoeding kan ervoor zorgen dat een patiënt sneller herstelt. Voor het behandelen van ondervoede patiënten is eerst een goede screening op ondervoeding nodig.

De eerste kwaliteitsindicator richt zich op de screening op ondervoeding bij kinderen die in de kliniek zijn opgenomen. De tweede kwaliteitsindicator richt zich op behandeling van ondervoeding bij volwassenen en kinderen. Deze inventariseert het percentage ondervoede patiënten dat de vastgestelde eiwitbehoefte, en bij kinderen ook de energiebehoefte, op de vierde opnamedag heeft gehaald. 

Resultaten over 2020

De kwaliteitsindicatoren voor ondervoeding laten ook dit jaar het beeld zien wat verwacht mag worden van een langlopende kwaliteitsindicator. Het percentage op ondervoeding gescreende kinderen stijgt niet of heel langzaam. Het onderwerp heeft de aandacht maar er is nog winst te behalen.

Gezien het belang van screening en behandeling van ondervoeding bij kinderen vraagt de inspectie de ziekenhuizen te blijven vergelijken met voorgaande jaren en met andere ziekenhuizen. Ook vraagt de inspectie de ziekenhuizen continu op zoek te gaan naar hoe ondervoeding van opgenomen kinderen tijdig kan worden vastgelegd en behandeld.

Voor volwassenen geldt de conclusie: het voorkomen, snel herkennen en het behandelen van ondervoeding is en blijft een belangrijk onderwerp. De oproep aan de ziekenhuizen is om zich blijvend te spiegelen aan landelijke data en onderling van elkaar te leren, en continu op zoek te gaan hoe te kunnen verbeteren.

Waar letten wij als inspectie op?

Ondervoeding: door vroege herkenning en behandeling van ondervoeding kan een patiënt sneller herstellen. Voor de behandeling van ondervoede patiënten is eerst een goede screening op ondervoeding nodig. Doordat ondervoeding niet wordt (h)erkend bestaat de kans op complicaties met patiëntschade als gevolg. Bijvoorbeeld door vertraagde wondgenezing.

Ondervoeding is belangrijk voor het verloop van een ziekteproces. Zo kan ondervoeding de wondgenezing na een operatie vertragen. Bij andere ziekten kan het lichaam de spiermassa afbreken, waardoor de patiënt meer eiwit nodig heeft. 

Wordt ondervoeding op tijd behandeld, dan leidt dit tot minder complicaties, minder sterfte en een kortere opnameduur. Het is daarom heel belangrijk om ondervoeding te herkennen. Zo kan snel gestart worden met een voedingsbehandelplan.