Failure to rescue

  • Oncologie > 9.4 Gastro-intestinale tumoren > 9.4.1 Kwaliteitsindicator Failure to Rescue.

De kwaliteitsindicator Failure to rescue beschrijft in hoeverre ziekenhuizen complicaties bij de chirurgische behandeling van een colorectaal carcinoom op een adequate manier kunnen opvangen, zodat de patiënt niet komt te overlijden aan deze complicatie.

Adequaat ingrijpen voorkomt overlijden aan complicaties na een operatie vanwege darmkanker.

Het gaat om een nieuwe kwaliteitsindicator, waarvan variatie tussen ziekenhuizen op dit moment niet bij de inspectie bekend is. Deze kwaliteitsindicator geeft inzicht over de variatie tussen ziekenhuizen op deze uitkomst.

Resultaten over 2020

De afgelopen verslagjaren is sprake van een daling van het totaal aantal sterfgevallen en daling van het (gecorrigeerde) sterftepercentage. Er is nog wel een aanzienlijke spreiding in de gecorrigeerde sterftepercentages tussen ziekenhuizen van 0,0% tot 21,5%. Ook is er een aanzienlijke spreiding van 6 tot 78 in het aantal patiënten met een resectie vanwege een primair colorectaal carcinoom, waarbij een complicatie is opgetreden.

Het aantal ziekenhuizen waar geen patiënten binnen 30 dagen na de ingreep, of tijdens de opname zijn overleden is met 1 afgenomen in vergelijking met voorgaand verslagjaar en dat zijn er nu 9.

Waar letten wij als inspectie op?

Worden complicaties bij patiënten darmkanker tijdig gezien en behandeld? Worden de patiënten op tijd gered? De kwaliteitsindicator Failure to rescue kijkt naar die patiënten die gered hadden kunnen worden, maar waarbij dat niet is gebeurd.

Patiënten kunnen een complicatie krijgen na een operatie aan darmkanker. Als er vervolgens te laat wordt ingegrepen, kan een patiënt overlijden. Met deze kwaliteitsindicator hebben we inzicht in hoeverre ziekenhuizen in staat zijn om correct en passend in te grijpen bij problemen na een darmkankeroperatie.