Staphylococcus aureus bacteriëmie

  • 12.3.1 Kwaliteitsindicator Melding Staphylococcus aureus bacteriëmie aan de hoofdbehandelaar. 
  • 12.3.2 Kwaliteitsindicator Snel behandelen Staphylococcus aureus bacteriëmie.

Staphylococcus aureus is een belangrijke verwekker van zowel ziekenhuisinfecties als infecties die zijn opgelopen buiten het ziekenhuis.

Staphylococcus aureus is een belangrijke verwekker van infecties die zijn opgelopen binnen en buiten het ziekenhuis. 

Een infectie met Staphylococcus aureus kan leiden tot endocarditis (ontsteking van het hart) en osteomyelitis (ontsteking van bot/beenmerg), waarbij veel patiënten kunnen overlijden. Het is belangrijk om de ernst van de infectie te onderzoeken en de behandeling hier op af te stemmen.

Resultaten over 2020

76 ziekenhuizen geven aan dat het aantal patiënten met een Staphylococcus aureus in de bloedkweek bekend is. De kwaliteitsindicator beperkt zich niet tot de intensive care (IC).

74 ziekenhuizen leveren gegevens aan voor de kwaliteitsindicator Snel behandelen Staphylococcus aureus bacteriëmie. Het is belangrijk dat binnen 24 uur na identificatie van een Staphylococcus aureus begonnen wordt met gerichte antimicrobiële therapie.

Dat maakt dat geconcludeerd kan worden dat in Nederland patiënten met een Staphyloccous aureus bacteriëmie tijdig worden behandeld met gerichte antimicrobiële therapie.

Snel behandelen Staphylococcus aureus bacteriëmie

Deze kwaliteitsindicator geeft aan of bij het vaststellen van een infectie met de Staphylococcus aureus binnen 24 uur met gerichte behandeling is begonnen.

Snelle start van gerichte antimicrobiële therapie is belangrijk in de kwaliteit van zorg bij patiënten met Staphylococcus aureus bacteriëmie. Dit verkleint het risico op complicaties en overlijden.

Resultaten over 2020

Geconcludeerd kan worden dat in Nederland patiënten met een Staphylococcus aureus bacteriëmie tijdig worden behandeld met gerichte antimicrobiële therapie.

Waar letten wij als inspectie op?

Een Staphylococcus aureus bacteriëmie houdt in dat een gevaarlijke bacterie is doorgedrongen in het bloed en zich verspreidt in het lichaam. Daarom wordt bloed afgenomen en onderzocht of bacteriën in het bloed gekweekt kunnen worden (bloedkweek). Als dat lukt moet de behandelaar snel op de hoogte gesteld worden.

Bij de gekweekte bacteriën wordt vervolgens onderzocht voor welke antibiotica deze bacteriën gevoelig zijn. Als blijkt dat de altijd al gestarte antibiotica niet voldoende passend zijn voor de gevonden bacterie, moet de behandeling worden aangepast.