De 2 kwaliteitsindicatoren voor het spijsverteringssysteem gaan over de ERCP*. Dit is een kijkonderzoek gericht op galwegen en alvleesklier. Door een goede registratie kan een instelling snel zien of er problemen zijn bij dit type onderzoek. 

*ERCP is een afkorting van endoscopische retrograde cholangio-, pancreaticografie.

Aandoeningen van het spijsverteringssysteem vormen een belangrijke groep van aandoeningen. Ze zorgen voor relatief hoge sterfte en chronische ziektelast. De inspectie doet een uitvraag naar 2 kwaliteitsindicatoren voor de zorg voor patiënten met aandoeningen van het spijsverteringssysteem.

Hiermee heeft de inspectie de volgende doelen:

  • Deelname aan kwaliteitsregistratie. 
  • Systematische evaluatie van de kwaliteit van de ERCP. De ERCP is een scopie gericht op de diagnostiek en de behandeling van ziekten aan de galwegen en de alvleesklier.

De kwaliteitsindicatoren over het spijsverteringssysteem in dit magazine zijn: 

Spijsverteringssysteem

Het spijsverteringssysteem is het oudste orgaansysteem in het lichaam. Het is essentieel voor het leven. Aandoeningen van de spijsvertering zijn belangrijk voor de kwaliteit van het leven en kunnen levensbedreigend zijn.

Meer informatie

Basisset 2020
In de Basisset Medisch Specialistische Zorg 2020 staan de kwaliteitsindicatoren die de ziekenhuizen en klinieken invulden over 2020. Deze gegevens zijn de input voor ‘Het resultaat telt’.

Terugkoppeling kwaliteitsindicatoren 'Het resultaat telt 2020’