Preoperatieve work-up bij operaties met als doel stemverbetering

  • Operatief proces > 1.6 KNO chirurgie > 1.6.1 Kwaliteitsindicator Preoperatieve work-up bij operaties met als doel stemverbetering.

In de richtlijn stemklachten is een betere vorm van diagnostiek opgenomen: diagnostiek met behulp van de videolaryngo-stroboscoop. Dit onderzoek kan de stembandtrilling gedetailleerd zichtbaar maken. De videolaryngo-stroboscoop laat afwijkingen van de stembanden beter zien dan de oude methoden. Deze methode is in de richtlijn uit 2016 geïntroduceerd. 

In 47% van de gevallen wordt een andere diagnose gesteld met stroboscopische belichting.

Het doel van de kwaliteitsindicator Preoperatieve work-up bij operaties met als doel stemverbetering is het gebruik en het beter invoeren van deze belangrijke nieuwe techniek.

Resultaten over 2020

Door de coronapandemie zijn minder geplande operaties uitgevoerd. Dit geldt ook voor de stemverbeterende operaties. De inspectie verwacht dat de implementatie van de richtlijn en de uitvoering van een videolaryngostroboscopie tijdens het diagnostisch proces voor stemverbeterende operaties wordt voortgezet in 2021.

Het is moeilijk aan patiënten uit te leggen waarom de voorbereiding voor eenzelfde ingreep zo verschillend wordt uitgevoerd in de verschillende ziekenhuizen.

De inspectie heeft vertrouwen in de verbetermaatregelen die ziekenhuizen nemen om de zorg aan patiënten met stemklachten te verbeteren.

Waar letten wij als inspectie op?

Zonder stroboscopische belichting kunnen afwijkingen worden gemist. Uit onderzoek blijkt dat in 47% van de gevallen een andere diagnose wordt gesteld met stroboscopische belichting. Het belang van stroboscopische belichting is groot.

Voordat een patiënt aan zijn stembanden wordt geopereerd, is het van belang om de stemkwaliteit, stemfunctie en het trillingspatroon van de stembanden goed te beschrijven. Hiermee wordt het uitgangspunt van de ingreep vastgelegd.

Een standaard medisch onderzoek (work-up) draagt bij aan een gestructureerde evaluatie van het behandelproces. Dit verhoogt de kwaliteit van de zorg. Ook maakt een standaard work-up overleg tussen collega's en de vorming van een tweede mening gemakkelijker.

Videolaryngostroboscopie is een onderzoek dat de stembandtrilling gedetailleerd zichtbaar maakt. Dit kan als filmbeeld worden vastgelegd. Zo kunnen kleine afwijkingen worden vastgesteld. 

Met de opgeslagen filmbeelden kunnen de diagnose en voorgestelde behandeling beter met de patiënt worden besproken.

Tijdens een operatie aan de stembanden kunnen de beelden nogmaals bekeken worden, wat ook weer de kwaliteit van de ingreep kan verhogen.