Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's

  • Hart en vaten > 10.2 Pacemakers en ICD’s > 10.2.1 Kwaliteitsindicator Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD’s.

De kwaliteitsindicator Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD’s geeft weer of ziekenhuizen voldoen aan de wettelijke eis om gegevens over pacemakers en ICD’s te registreren in de landelijke database.

Met de registratie van de gegevens kunnen ziekenhuizen hun kwaliteit vergelijken met landelijke gegevens. Doel hiervan is het verlagen van het percentage complicaties.

Resultaten over 2020

In 71 ziekenhuizen worden pacemakers of implantable cardioverter defibrillator (ICD)’s geïmplanteerd. De resultaten over de afgelopen jaren laten een dalende trend/percentage zien van het aantal interventies binnen 90 dagen na het sluiten van de huid uitgevoerd om een device-, lead-, of procedure-gerelateerd probleem op te lossen van een pacemaker of ICD. Over verslagjaar 2020 is het gemiddeld percentage 2,2% ± 1,1%.

Waar letten wij als inspectie op?

Bewaken her-ingrepen pacemakers: als er problemen ontstaan met een pacemaker moet de patiënt opnieuw worden behandeld om dat probleem op te lossen. Daarom wordt het aantal patiënten dat opnieuw wordt behandeld, gevolgd. Als een ziekenhuis een opvallend aantal re-interventies heeft doordat zij verwezen patiënten uit andere ziekenhuizen behandelen voor hun pacemaker problemen, moet dat apart in de toelichting worden vermeld. 

Zoals in de begeleidende tekst van de kwaliteitsindicator staat beschreven moeten alle ziekenhuizen in de toelichting vermelden of zij vinden dat de resultaten laag, hoog of volgens de norm zijn en waarom.

Het is bij ziekenhuizen die niet reflecteren op eigen resultaten niet duidelijk of deze ziekenhuizen zicht hebben op eigen resultaten. De inspectie ziet graag bij alle uitslagen, zowel positief als negatief een toelichting. Bij ziekenhuizen met een relatief hoog percentage (>P90) heeft de inspectie vanuit haar toezichthoudende rol een verklaring nodig.

Een pacemaker wordt geïmplanteerd bij een te trage of onregelmatige hartslag. Bijna alle ziekenhuizen in Nederland implanteren pacemakers.
Een speciaal type pacemaker is de ICD. Dit is een apparaatje dat bij gevaarlijke hartritmestoornissen een schok geeft om het normale hartritme te herstellen. Dit voorkomt een hartstilstand.